Game Guide

Game Guide

[AUDITION] โหมด Guitar

            ทิศทาง 4, 8           ปุ่มคีย์บอร์ด Z, X, C, V และ M, <, >, ?           ปุ่มแดง (Delete) ได้           ปรับทิศ 4, 8 (Insert) ไม่ได้           Tab Mode...

[AUDITION] โหมด Beat Up

          ทิศทาง 4, 8           ปุ่มคีย์บอร์ด Num Pad           ปุ่มแดง (Delete) ได้           ปรับทิศ 4, 8 (Insert) ไม่ได้           Tab Mode ไม่ได้           โหมด Beat Up เป็นโหมดที่เพื่อนๆ จะต้องใช้ทักษะการจับจังหวะเพลงที่ดี และสายตาที่ไวในการจับจ้องลูกศรที่ไหลมาทั้งซ้ายและขวา...

[AUDITION] โหมด Crazy 9

           ทิศทาง 8          ปุ่มคีย์บอร์ด Num Pad          ปุ่มแดง (Delete) ได้          ปรับทิศ 4, 8 (Insert) ไม่ได้          Tab Mode ได้          โหมด Crazy 9 โหมดสุดโหดระดับตำนาน Crazy ที่ยกให้เป็นโหมดสุดโหดเลยก็เพราะว่า โหมด...

[AUDITION] โหมด Crazy Dance

            ทิศทาง 4, 8           ปุ่มคีย์บอร์ด ลูกศร, Num Pad           ปุ่มแดง (Delete) ได้           ปรับทิศ 4, 8 (Insert) ไม่ได้           Tab Mode ได้           โหมด Crazy Dance เป็นโหมดที่พัฒนามาจากโหมด Dance...

[AUDITION] โหมด Couple Dance

            ทิศทาง 4, 8           ปุ่มคีย์บอร์ด ลูกศร, Num Pad           ปุ่มแดง (Delete) ได้           ปรับทิศ 4, 8 (Insert) ไม่ได้           Tab Mode ไม่ได้           โหมด Couple Dance เป็นโหมดคู่รักพื้นฐานที่ผู้เล่นจะต้องจับคู่ชาย -...

[AUDITION] โหมด Beat Rush

            ทิศทาง 4, 8             ปุ่มคีย์บอร์ด ลูกศร, Num Pad             ปุ่มแดง (Delete) ได้             ปรับทิศ 4, 8 (Insert) ไม่ได้             Tab Mode ไม่ได้             โหมด Beat Rush เป็นโหมดที่เน้นการจับจังหวะให้ตรงกับจังหวะของเพลง โดยผู้เล่นจะต้องกดคีย์ตามจังหวะลูกแก้วที่วิ่งวนในวงแหวนตามเข็มนาฬิกา...

[AUDITION] กฎของเกม

กฎของเกม บทลงโทษ 1. ห้ามใช้คำที่ไม่สุภาพ และส่อว่าไม่สุภาพหรือหยาบคายในการพูดคุย และห้ามการพูดหรือประกาศข้อความซึ่งเป็นการรบกวนผู้อื่น เช่น การประกาศขายหรือซื้อสินค้า ซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง ระงับการใช้งาน ID 3 วัน 2. ห้ามส่งเสริม หรือยุแหย่ให้เกิดความแตกแยกในสังคม และในแง่ของความระเอียดอ่อนและเปราะบางทางสังคม ศาสนา การเมือง และราชวงศ์ หรืออ้างอิงบุคคลที่ 3 ระงับการใช้งาน ID ถาวร 3. ห้ามใช้ภาษาที่ส่อถึงความหมายไม่สุภาพหรือหยาบคาย หรือไม่เหมาะสมในการกำหนดชื่อตัวละคร (Character), ชื่อกลุ่ม (Team),...

[AUDITION] โหมด BallRoom Dance

          ทิศทาง 4, 8           ปุ่มคีย์บอร์ด ลูกศร, Num Pad           ปุ่มแดง (Delete) ไม่ได้           ปรับทิศ 4, 8 (Insert) ไม่ได้           Tab Mode ไม่ได้           โหมด BallRoom Dance เป็นโหมดที่มีลักษณะการเล่นคล้ายกับโหมดคู่รัก ผู้เล่นจะต้องจับคู่ชาย...

[AUDITION] โหมด Club Dance II

            ทิศทาง 4, 8           ปุ่มคีย์บอร์ด ลูกศร, Num Pad           ปุ่มแดง (Delete) ไม่ได้           ปรับทิศ 4, 8 (Insert) ไม่ได้           Tab Mode ไม่ได้           โหมด Club Dance II เป็นโหมดคู่รักที่ได้รับความนิยมของหนุ่มสาวขาแดนซ์ที่สุดเลยก็ว่าได้...

[AUDITION] โหมด B-Boy Battle

           ทิศทาง 4, 8            ปุ่มคีย์บอร์ด ลูกศร, Num Pad            ปุ่มแดง (Delete) ไม่ได้            ปรับทิศ 4, 8 (Insert) ไม่ได้            Tab Mode ไม่ได้            โหมด B-Boy Battle เป็นโหมดการเล่นรูปแบบทีม โดยแต่ละทีมจะต้องสลับกันออกมาเต้น...