เข้าเกมไม่ได้ขึ้นข้อความว่า Firewall Error Code

5720

Q : เข้าเกมไม่ได้ขึ้นข้อความว่า Firewall Error Code…
A : ให้ลองปิด Firewall ที่เครื่อง 
‘สำหรับ XP’ ไปที่ Start>Control Panel>Windows Firewall>และเลือก OFF ปิดค่ะ

‘สำหรับ Windows 7’
1) คลิ๊กปุ่ม Start จากนั้นเลือก Control Panel เลือก System and Security 
2) เลือก Windows Firewall จากนั้น เลือกเมนู Turn Windows Fireall on or off 
3) ทำการเลือกที่ Turn off Windows Firewall (not recommended) ทั้ง Home or work (private) network location และ Public network location 
4) กด ok