เติม Item Code แล้วไม่ได้รับ Item

5151

Q – เติม Item Code แล้วไม่ได้รับ Item ภายในเกม

A – กรุณาแจ้ง ระบุ Item Code และโปรโมชั่นที่เกิดปัญหาทางหน้าเวบไซต์ >>click<<เพื่อให้ทางทีมงานดำเนินการตรวจสอบ