รองหัวหน้าแฟม จะมีได้กี่คนกันนะ

7802

Q : รองหัวหน้าแฟม จะมีได้กี่คนกันนะ

A : สำหรับหัวหน้าแฟม จะมีได้เพียง 1 คน ต่อแฟม

แต่รองหัวหน้าแฟม สามารถมีได้มากกว่า 1 ขึ้นอยู่กับราคาของบ้านที่เราซื้อ

ซึ่งจะไล่ระดับขึ้นไป ตั้งแต่ 1 – 10 คน ตามระดับบ้านที่เลือกใช้

บ้านเช่า [บ้านหลังแรก] มีสมาชิกได้ 10 คน สามารถมีรองหัวหน้าแฟม 1 คน

บ้านราคา 10ล้าน สามารถมีรองหัวหน้าแฟม 3 คน

บ้านราคา 50ล้าน สามารถมีรองหัวหน้าแฟม 5 คน

บ้านราคา 100ล้าน สามารถมีรองหัวหน้าแฟม 7 คน

บ้านราคา 200ล้าน สามารถมีรองหัวหน้าแฟม 10 คน