เสื้อผ้าของเด็กน้อย Mandrake มีกี่แบบ

5987

เสื้อผ้าของเด็กน้อย Mandrake มีกี่แบบ

            หลังจากเลี้ยง Mandrake จนถึงระดับที่ 5 ระบบจะทำการสุ่มเสื้อผ้าและผมให้กับเด็กน้อย 1 ชุด[แล้วแต่เพศ] 
ซึ่งจะมีทั้งหมด 6 แบบด้วยกัน แบ่งเป็นเด็กชาย 3 แบบและเด็กหญิง 3 แบบ ดังนี้
 

เสื้อผ้าของเด็กน้อย Mandrake มีกี่แบบ  เสื้อผ้าของเด็กน้อย Mandrake มีกี่แบบ
**หากใครยังไม่รู้จักว่า Mandrake คืออะไร Click! 

**เสื้อผ้าเด็กน้อยไม่มีขาย สุ่มออกมาแล้วจะใช้ชุดนั้นจนหมดระยะเวลาไอเทม