วิธีการใช้ปุ่มจัดเรียงโหมด

8520
ระบบ Sort Game Mode

ระบบนี้จะแบ่งเป็น 2 หัวข้อโดยจะอยู่ที่หน้า Dancing Hall ครับ
วิธีการใช้ปุ่มจัดเรียงโหมด
สำหรับหัวข้อ ดู waitingroom ก่อน นั้น จะใช้สำหรับเรียงลำดับห้องโดยเรียงจาก waiting room > Full > Playing
เพื่อความง่ายในการหาห้องเล่นครับ จากรูปด้านบนคือยังไม่ได้กด ส่วนภาพด้านล่างคือ กดแล้วครับ
วิธีการใช้ปุ่มจัดเรียงโหมด
จะเห็นได้ว่า ห้องจะถูกเรียงโดยให้ waiting อยู่ด้านบนครับ

หัวข้อต่อมา จัดเรียงโหมด
จะมีไว้เพื่อให้เราคัดโหมดที่ไม่ต้องการเล่นออก ให้เหลือแต่โหมดที่เราต้องการเล่นครับ โดยเมื่อคลิกที่ปุ่ม จัดเรียงโหมด ระบบจะให้ตั้งค่าดังนี้ครับ
วิธีการใช้ปุ่มจัดเรียงโหมด  วิธีการใช้ปุ่มจัดเรียงโหมด
หากเราต้องการเล่นโหมดไหน ก็ให้เก็บเครื่องหมายถูกเอาไว้ หากไม่อยากเห็นก็เอาเครื่องหมายถูกออกแล้วกดตกลงครับ แต่ถ้าคลิกที่ปุ่ม โหมดยอดนิยม
ระบบจะตรวจสอบว่าโหมดไหนที่มีคนเล่นมากที่สุดและเหลือเครื่องหมายถูกที่โหมดนั้นๆไว้ครับ
วิธีการใช้ปุ่มจัดเรียงโหมด
จากรูปตัวอย่างเลือกเครื่องหมายถูกไว้ที่โหมด guitar , club dance , union ระบบก็จะเหลือแค่ 3 โหมดนี้ไว้ให้เห็นครับ

หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับ