หน้าแรกGame Guideโหมดการเล่น

โหมดการเล่น

[AUDITION] TWO HANDS MODE – 4 Keys!!

[AUDITION] Battle Party Mode

audition