ชุดพิเศษ ในแต่ละระดับ Level

1524

ชุดพิเศษ ในแต่ละระดับ Level จะได้รับจาก ระบบ High Lv. (Gift System)

โดยระบบจะมอบของขวัญกลับไปทันทีเมื่อสอบอัปเลเวลผ่าน สำหรับผู้ที่จะได้ชุดนั้น จะต้องทำการสอบเลื่อนขั้นจากเลเวล 60 ไปยังเลเวล 61

เมื่อสอบผ่านระบบจะทำการมอบชุดให้กับตัวละครนั้นๆทันที และ Item จะมีระยะถาวร ไม่สามารถขายคืนร้านได้ โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ Gift Box ใน Fashion Mall

ซึ่งการสอบเลื่อนเลเวลแต่ละระดับ ที่จะได้รับชุดนั้น แบ่งเป็น 5 ระดับขั้น ดังนี้

การสอบเลื่อนขั้นจากเลเวล 60 ไปยังเลเวล 61 เมื่อสอบผ่านจะได้รับ

การสอบเลื่อนขั้นจากเลเวล 70 ไปยังเลเวล 71 เมื่อสอบผ่านจะได้รับ

 

การสอบเลื่อนขั้นจากเลเวล 80 ไปยังเลเวล 81 เมื่อสอบผ่านจะได้รับ 

การสอบเลื่อนขั้นจากเลเวล 90 ไปยังเลเวล 91 เมื่อสอบผ่านจะได้รับ

การสอบเลื่อนขั้นจากเลเวล 98 ไปยังเลเวล 99 เมื่อสอบผ่านจะได้รับ