ชุดพิเศษ ในแต่ละระดับ Level

10786

ชุดพิเศษ ในแต่ละระดับ Level จะได้รับจาก ระบบ High Lv. (Gift System)

โดยระบบจะมอบของขวัญกลับไปทันทีเมื่อสอบอัปเลเวลผ่าน สำหรับผู้ที่จะได้ชุดนั้น จะต้องทำการสอบเลื่อนขั้นจากเลเวล 60 ไปยังเลเวล 61

เมื่อสอบผ่านระบบจะทำการมอบชุดให้กับตัวละครนั้นๆทันที และ Item จะมีระยะถาวร ไม่สามารถขายคืนร้านได้ โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ Gift Box ใน Fashion Mall

ซึ่งการสอบเลื่อนเลเวลแต่ละระดับ ที่จะได้รับชุดนั้น แบ่งเป็น 5 ระดับขั้น ดังนี้

การสอบเลื่อนขั้นจากเลเวล 60 ไปยังเลเวล 61 เมื่อสอบผ่านจะได้รับ

ชุดพิเศษ ในแต่ละระดับ Level

การสอบเลื่อนขั้นจากเลเวล 70 ไปยังเลเวล 71 เมื่อสอบผ่านจะได้รับ

ชุดพิเศษ ในแต่ละระดับ Level   

การสอบเลื่อนขั้นจากเลเวล 80 ไปยังเลเวล 81 เมื่อสอบผ่านจะได้รับ 

ชุดพิเศษ ในแต่ละระดับ Level

การสอบเลื่อนขั้นจากเลเวล 90 ไปยังเลเวล 91 เมื่อสอบผ่านจะได้รับ

ชุดพิเศษ ในแต่ละระดับ Level

การสอบเลื่อนขั้นจากเลเวล 98 ไปยังเลเวล 99 เมื่อสอบผ่านจะได้รับ

ชุดพิเศษ ในแต่ละระดับ Level