คู่รักที่แยกคู่แล้ว Mandrake โตเต็มวัย จะหายไปหรือไม่

4777

Q: ถ้าคู่รักทำการแยกคู่(หย่า) Mandrake ที่โตเต็มวัยจะหายไปหรือไม่ ?

A: สำหรับ Mandrake ที่โตเต็มวัยและย้ายไปอยู่ใน My Item [PET] แล้ว เมื่อคู่รักทำการแยกคู่(หย่า) ตัว Mandrake ที่โตเต็มวัยจะไม่หายไป

คู่รักที่แยกคู่แล้ว Mandrake โตเต็มวัย จะหายไปหรือไม่