Notice

[AUDITION] ปิดปรับปรุงระบบ Item Shop 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 15.00...

ปิดปรับปรุงระบบ Item Shop 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 - 15.00 น. AUDITION เกมแดนซ์ออนไลน์สุดฮิตอันดับ 1 ของเมืองไทย จาก PLAYPARK.COM ขอเรียนแจ้งผู้เล่น

[AUDITION] ประกาศอัพเดทความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

ประกาศอัพเดทความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆ AUDITION เกมแดนซ์ออนไลน์สุดฮิตอันดับ 1 ของเมืองไทย จาก PLAYPARK.COM ขอเรียนแจ้งการอัพเดทเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา

[AUDITION] ประกาศระงับการใช้งานไอดีผู้กระทำผิด

ประกาศระงับการใช้งานไอดีผู้กระทำผิด ใช้โปรแกรมช่วยเล่นซื้อไอเทมโดยไม่เสีย Cash AUDITION เกมแดนซ์ออนไลน์สุดฮิตอันดับ 1 ของเมืองไทย จาก PLAYPARK.COM

[AUDITION] ประกาศตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหน้าใสวัยมัธยม

ประกาศตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหน้าใสวัยมัธยม AUDITION เกมแดนซ์ออนไลน์สุดฮิตอันดับ 1 ของเมืองไทย จาก PLAYPARK.COM ขอเรียนแจ้งผู้เล่นทุกท่านทราบ

[AUDITION] ปิดปรับปรุงระบบ Item Shop 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 – 15.00...

[AUDITION - NOTICE] ปิดปรับปรุงระบบ Item Shop 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 15.00 น. AUDITION เกมแดนซ์ออนไลน์สุดฮิตอันดับ 1 ของเมืองไทย จาก PLAYPARK.COM

[AUDITION] ประกาศเกี่ยวกับการแบนไอดีที่ใช้โปรแกรมผิดกฎของเกม

ประกาศเกี่ยวกับการแบนไอดีที่ใช้โปรแกรมผิดกฎของเกม AUDITION เกมแดนซ์ออนไลน์สุดฮิตอันดับ 1 ของเมืองไทย จาก PLAYPARK.COM ขอเรียนแจ้งผู้เล่นทุกท่านทราบ

[AUDITION] ปิดปรับปรุงระบบ Item Shop 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 – 15.00...

ปิดปรับปรุงระบบ Item Shop 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 15.00 น. AUDITION เกมแดนซ์ออนไลน์สุดฮิตอันดับ 1 ของเมืองไทย จาก PLAYPARK.COM

[AUDITION] ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 – 20.00 น.

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 - 20.00 น. AUDITION เกมแดนซ์ออนไลน์สุดฮิตอันดับ 1 ของเมืองไทย จาก PLAYPARK.COM ขอเรียนแจ้งผู้เล่นทุกท่าน

[AUDITION] ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ 26 เมษายน 2560 เวลา 07.00 – 18.00 น.

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ 26 เมษายน 2560 เวลา 07.00 - 18.00 น. AUDITION เกมแดนซ์ออนไลน์สุดฮิตอันดับ 1 ของเมืองไทย จาก PLAYPARK.COM ขอเรียนแจ้งผู้เล่นทุกท่าน

[AUDITION] เพิ่มไอเทมชดเชยจากกรณีปัญหา Server ช่วงวันที่ 13 มีนาคม 2560

เพิ่มไอเทมชดเชยจากกรณีปัญหา Server ช่วงวันที่ 13 มีนาคม 2560 AUDITION เกมแดนซ์ออนไลน์สุดฮิตอันดับ 1 ของเมืองไทย จาก PLAYPARK.COM ขอเรียนแจ้งผู้เล่น