Notice

[AUDITION] ปิดปรับปรุงระบบ Item Shop : 19 มกราคม 2560 เวลา 10.00 –...

ปิดปรับปรุงระบบ Item Shop ชั่วคราว 19 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00 น. AUDITION เกมแดนซ์ออนไลน์สุดฮิตอันดับ 1 ของเมืองไทย จาก PLAYPARK.COM

[AUDITION] แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Item Shop ชั่วคราว

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Item Shop ชั่วคราว AUDITION เกมแดนซ์ออนไลน์สุดฮิตอันดับ 1 ของเมืองไทย จาก PLAYPARK.COM ขอเรียนแจ้งผู้เล่นทุกท่านทราบ

[AUDITION] แจ้งปัญหาซื้อแหวนแล้วไม่ได้รับไอเทม

แจ้งปัญหาซื้อแหวนแล้วไม่ได้รับไอเทม AUDITION เกมแดนซ์ออนไลน์สุดฮิตอันดับ 1 ของเมืองไทย จาก PLAYPARK.COM ขอเรียนแจ้งผู้เล่นทุกท่านทราบ

[AUDITION] แจ้งปัญหาไม่ได้รับรางวัลไอเทมการแข่งขัน ATC2016

แจ้งปัญหาไม่ได้รับรางวัลไอเทมการแข่งขัน ATC2016 AUDITION เกมแดนซ์ออนไลน์สุดฮิตอันดับ 1 ของเมืองไทย จาก PLAYPARK.COM ขอเรียนแจ้งผู้เข้าแข่งขัน ATC2016

[AUDITION] ชี้แจงปัญหาการส่งของรางวัลไอเทม ATC2016

ชี้แจงปัญหาการส่งของรางวัลไอเทม ATC2016 AUDITION เกมแดนซ์ออนไลน์สุดฮิตอันดับ 1 ของเมืองไทย จาก PLAYPARK.COM ขอเรียนแจ้งผู้เข้าแข่งขัน ATC2016 ทุกท่านทราบ

[ATC2016] ส่งหลักฐานยืนยันการรับเงินรางวัล

[ATC2016] ส่งหลักฐานยืนยันการรับเงินรางวัล AUDITION เกมแดนซ์ออนไลน์สุดฮิตอันดับ 1 ของเมืองไทย จาก PLAYPARK.COM ขอเรียนแจ้งผู้เข้าแข่งขันทราบ

[ATC2016] ยืนยันสิทธิ์รับห้องพักผู้เข้าแข่งขัน

ยืนยันสิทธิ์รับห้องพักผู้เข้าแข่งขัน AUDITION เกมแดนซ์ออนไลน์สุดฮิตอันดับ 1 ของเมืองไทย จาก PLAYPARK.COM ขอเรียนแจ้งผู้เข้าแข่งขันที่ได้สิทธิ์รับห้องพัก

[AUDITION – NOTICE] ประกาศแก้ไขไอเทมระดับหายาก Seasonal Gift Box – SUMMER

ประกาศแก้ไขไอเทมระดับหายาก Seasonal Gift Box - SUMMER Audition เกมแดนซ์ออนไลน์สุดฮิตอันดับ 1 ของเมืองไทย จาก Playpark.com ขอเรียนแจ้งผู้เล่นทุกท่านทราบ

[AUDITION – NOTICE] ประกาศแบนไอดีที่กระทำทุจริตในเกม

ประกาศแบนไอดีที่กระทำทุจริตในเกม AUDITION เกมแดนซ์ออนไลน์สุดฮิตอันดับ 1 ของเมืองไทย จาก PLAYPARK.COM ขอเรียนผู้เล่นทุกท่านทราบ เนื่องจากทีมงานได้ตรวจสอบ

[AUDITION – NOTICE] ประกาศแก้ไขไอเทม Seasonal Gift Box – SUMMER

ประกาศแก้ไขไอเทม Seasonal Gift Box - SUMMER Audition เกมแดนซ์ออนไลน์สุดฮิตอันดับ 1 ของเมืองไทย จาก Playpark.com ขอเรียนแจ้งผู้เล่นทุกท่านทราบ