[ATC2018] ประกาศเปลี่ยนแปลงการแข่งขันประเภทเดี่ยว AUDITION THAILAND CHAMPIONSHIP 2018

3400

[ATC2018] ประกาศเปลี่ยนแปลงการแข่งขันประเภทเดี่ยว AUDITION THAILAND CHAMPIONSHIP 2018

เรียน ผู้เล่น AUDITION ที่รักทุกท่าน

จากการเปิดรับสมัคร AUDITION THAILAND CHAMPIONSHIP 2018 ที่ผ่านมา ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากจากผู้เล่นทุกท่าน ทางทีมงานจึงขอแจ้งให้ทราบถึงการปรับเปลี่ยนจำนวนผู้เข้าแข่งขันประเภทเดี่ยวดังนี้

1. ขอปรับจำนวนรับสมัครผู้เข้าแข่งขันจากเดิมสนามละ 48 คน เป็นสนามละ 144 คน
2. ขอปรับรายชื่อสำรองประเภทเดี่ยวจาก 20 คน เหลือ 10 คน
3. รายละเอียดการแข่งขันยังคงเดิม เช่น ระยะเวลารับสมัคร, จำนวนสนาม, วันแข่งขัน, จำนวนผู้ผ่านเข้ารอบ ฯลฯ

ทั้งนี้สำหรับผู้สมัครเข้าแข่งขันประเภทเดี่ยวไปแล้ว ทางทีมงานได้ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดและขอแจ้งข้อมูลดังนี้
1. ผู้ที่เป็นตัวสำรองทั้งหมด จะได้ขึ้นเป็นตัวจริงทันที
2. ผู้ที่สมัครมาภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2561 และข้อมูลถูกต้องครบถ้วน จะได้เป็นตัวจริง ตรวจสอบได้ที่หน้าระบบ[ATC2018] ประกาศเปลี่ยนแปลงการแข่งขันประเภทเดี่ยว AUDITION THAILAND CHAMPIONSHIP 2018  3. ผู้ที่สมัครมาภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2561 และข้อมูลไม่ครบถ้วน ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบทางอีเมล เพื่อให้ผู้สมัครกลับมาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยหลังจากทำการแก้ไขแล้ว ทางทีมงานจะยึดวัน – เวลาที่อัพเดทล่าสุดในการจัดลำดับตรวจสอบ
4. ผู้ที่สมัครมาใหม่ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ทางทีมงานจะทำการจัดลำดับการตรวจสอบตามวันเวลาที่อัพเดทล่าสุด ดังนั้นเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง รบกวนตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนทำการกดสมัคร

ประกาศเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561
ทีมงาน AUDITION