[AUDITION] ประกาศการแก้ไขระหว่างการปิดปรับปรุง Server ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561

3410

[AUDITION] ประกาศการแก้ไขระหว่างการปิดปรับปรุง Server ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561

            เนื่องจากในการปิดปรับปรุง Server ประจำสัปดาห์วันนี้ พบปัญหาบางประการระหว่างการดำเนินงาน
ทำให้ต้องทำการแก้ไขคืนข้อมูลและส่งผลให้การปิดปรับปรุง server ประจำสัปดาห์ในวันนี้เกินเวลาที่กำหนดไว้

โดยการแก้ไขนั้นส่งผลกระทบบางประการ ที่ทีมงานขอแจ้งรายละเอียดให้ผู้เล่นรับทราบดังนี้
1. ไอเทมที่ ซื้อหรือส่ง จาก Shop ทั้งหมดจะไม่มีปัญหา ได้รับครบตามปรกติ
2. Item code ที่ถูกใช้ในช่วงเวลา 19 กันยายน 2561 06:00 – 07:00 น. จะกลับไปมีสถานะเหมือนตอนที่ยังไม่เติม กรุณานำ Code กลับมาเติมใหม่อีกครั้ง ใช้งาน ItemCode
3. ข้อมูลส่วนอื่นๆ อาจได้รับผลกระทบ ทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลในช่วง 00:00 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2561
เช่น เงิน DEN และอื่นๆ
4. การปิดปรับปรุง Server ในวันนี้ 19 กันยายน 2561 จะยังไม่มีการอัพเดทไอเทมและเพลงใหม่ เพื่อป้องกันปัญหาซ้ำซ้อน
5. ในวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 07.00-11.00 น. เพื่ออัพเดทเพิ่มเพลงและไอเทมใหม่ คลิกที่นี้

สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นทางทีมงานจึงขอทำการชดเชยเพื่อมอบแทนคำขอโทษจากใจ รายละเอียดดังนี้ค่ะ
1. สำหรับผู้เล่นที่มีการ Login ในช่วงวันที่ 12 – 25 กันยายน 2561 จะได้รับไอเทมกระเป๋า Pineapple Bag ระยะเวลาถาวร โดยจะทำการมอบไอเทมให้ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น.
[AUDITION] ประกาศการแก้ไขระหว่างการปิดปรับปรุง Server ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561  2. สำหรับผู้เล่นที่ได้รับผลกระทบในช่วง 00:00 – 07.00 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2561 จะได้รับไอเทม EXP*2 20 ชิ้น และไอเทม DEN*2 20 ชิ้น (เฉพาะซอย 1)
3. กิจกรรม EXP*3 ในช่วงวันที่ 20 กันยายน – 27 กันยายน 2561

ทั้งนี้ทีมงานต้องขออภัยอย่างสูงกับปัญหาที่เกิดขึ้น ทีมงานกำลังพยายามอย่างที่สุดที่จะลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้เล่น หากผู้เล่นพบปัญหาประการใด กรุณาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่ระบบแจ้งปัญหา ทีมงานจะเร่งแก้ไขปัญหาให้โดยด่วนค่ะ

จึงประกาศมาเพื่อทราบและขออภัยอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

ด้วยรัก
ทีมงาน AUDITION THAILAND

[AUDITION] ประกาศการแก้ไขระหว่างการปิดปรับปรุง Server ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561  [AUDITION] ประกาศการแก้ไขระหว่างการปิดปรับปรุง Server ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
[AUDITION] ประกาศการแก้ไขระหว่างการปิดปรับปรุง Server ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561  FACEBOOK  [AUDITION] ประกาศการแก้ไขระหว่างการปิดปรับปรุง Server ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561  YOUTUBE  [AUDITION] ประกาศการแก้ไขระหว่างการปิดปรับปรุง Server ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561  INSTAGRAM  [AUDITION] ประกาศการแก้ไขระหว่างการปิดปรับปรุง Server ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561  TWITTER