แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน PlayMall วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 22:00 น. ถึง วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 05:00 น.

1622

PLAYPARK ขอเรียนแจ้งให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่าจะทำการ ปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน PlayMall ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 22:00 น. ถึง วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 05:00 น. ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้

1. ระบบเติมเงิน PlayMall ใช้งานไม่ได้ เกม ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่  Audition , Dragon Nest , Elsword, Tales Runner ,Luna X Online , RAN Online ระบบ Item Shop รวมถึงเกมต่างประเทศที่เติมผ่าน PlayMall ทั้งหมด
2. ระบบซื้อ – ต่ออายุ @Key on Mobile ใช้งานไม่ได้

หมายเหตุ :     เกม Granado Espada, Yulgang และเกมที่ไม่ได้เติมเงินผ่านระบบ PlayMall ยังเติมเงินเข้าเกมได้ตามปกติค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน PlayMall วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 22:00 น. ถึง วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 05:00 น.
ทีมงาน Game Support
ประกาศ วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 00.01 น.

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน PlayMall วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 22:00 น. ถึง วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 05:00 น.  แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน PlayMall วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 22:00 น. ถึง วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 05:00 น.
แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน PlayMall วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 22:00 น. ถึง วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 05:00 น.  FACEBOOK  แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน PlayMall วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 22:00 น. ถึง วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 05:00 น.  YOUTUBE  แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน PlayMall วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 22:00 น. ถึง วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 05:00 น.  INSTAGRAM  แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน PlayMall วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 22:00 น. ถึง วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 05:00 น.  TWITTER