[AUDITION] ประกาศชดเชยกรณีปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ เฉพาะซอย 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2561

3739

[AUDITION] ประกาศชดเชยกรณีปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ เฉพาะซอย 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2561

เนื่องจากพบปัญหาการแสดงข้อมูลของซอย 2 ในระบบผิดพลาด ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาแก้ไข
จึงส่งผลไม่สามารถเปิดให้บริการซอย 2 ได้ขณะนี้ ดังนั้นทีมงานจึงขอมอบไอเทม Rainy Doll
ระยะเวลาถาวร ให้แก่ไอดีที่มีการ Login เข้าเกมตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 00.00 น. จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 23.59 น. เพื่อเป็นการชดเชยกับปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะ โดยทีมงานจะทำการแอดเข้ากล่องของขวัญให้ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น.
สำหรับซอย 2 หากดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ทางหน้า Fanpage Audition Thailand ค่ะ

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
ประกาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561
ทีมงาน AUDITION

[AUDITION] ประกาศชดเชยกรณีปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ เฉพาะซอย 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2561  [AUDITION] ประกาศชดเชยกรณีปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ เฉพาะซอย 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2561
[AUDITION] ประกาศชดเชยกรณีปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ เฉพาะซอย 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2561  FACEBOOK  [AUDITION] ประกาศชดเชยกรณีปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ เฉพาะซอย 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2561  YOUTUBE  [AUDITION] ประกาศชดเชยกรณีปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ เฉพาะซอย 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2561  INSTAGRAM  [AUDITION] ประกาศชดเชยกรณีปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ เฉพาะซอย 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2561  TWITTER