18 สิงหาคมนี้ Update Fashion UI Renewal, TimeBox Event !!

5242

18 สิงหาคมนี้ Update Fashion UI Renewal, TimeBox Event !!

Update เพลงใหม่, Fashion UI Renewal, TimeBox Event ในวันที่ 18 สิงหาคมนี้ !!

อัปเดต 8 เพลงใหม่

 

1. Music Update ..  (อัปเดตเพลงใหม่)

Siam Dream – Long Distance 180 BPM
Siam Dream – CALLING 175 BPM
Siam Dream – Hi-touch 172 BPM
Siam Dream – Espresso 172 BPM
Siam Dream – WallFlowers 173 BPM
Cream Blade – Daydream 174 BPM
MAGNUS – Like This 127 BPM
THYKIER – Shimmer 127 BPM
Korean Song
Anime Song

1.1 Beatup Update ..  (เพิ่มเพลงในโหมด Beatup)

Korean Song
(Note Creator : Wega)

1.2 Block Beat Update ..  (เพิ่มเพลงในโหมด Block Beat)

Korean Song

2. AVATAR Update ..

18 สิงหาคมนี้ Update Fashion UI Renewal, TimeBox Event !!

18 สิงหาคมนี้ Update Fashion UI Renewal, TimeBox Event !!

3. Time Box Event Update ..

18 สิงหาคมนี้ Update Fashion UI Renewal, TimeBox Event !!

– ระยะเวลากิจกรรม 18 สิงหาคม 2564 เวลา 19.30 น. – 22 กันยายน 2564 (ตามเวลาปิดปรับปรุง Server)
– อ่านรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ ที่นี่

4. Fashion Mall UI Renewal Update ..

– ปรับเปลี่ยน UI ใน Fashion Mall ให้มีการแบ่งหมวดหมู่ชัดเชนมากยิ่งขึ้น

18 สิงหาคมนี้ Update Fashion UI Renewal, TimeBox Event !!

 ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัปเดตแพทช์ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.30 น.
ประกาศเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564
ทีมงาน AUDITION

18 สิงหาคมนี้ Update Fashion UI Renewal, TimeBox Event !!  18 สิงหาคมนี้ Update Fashion UI Renewal, TimeBox Event !!
18 สิงหาคมนี้ Update Fashion UI Renewal, TimeBox Event !!  FACEBOOK  18 สิงหาคมนี้ Update Fashion UI Renewal, TimeBox Event !!  YOUTUBE  18 สิงหาคมนี้ Update Fashion UI Renewal, TimeBox Event !!  INSTAGRAM  18 สิงหาคมนี้ Update Fashion UI Renewal, TimeBox Event !!  TWITTER