[AUDITION] ระบบ TimeBox

10172

TimeBox System

เป็นระบบที่ให้ของรางวัลพิเศษแก่ผู้เล่น ตามระดับว่าอยู่ในเกมนานแค่ไหน ยิ่งอยู่ในเกมส์นานยิ่งได้ของรางวัลดี๊ดี !!!

– วิธีการสะสม Level Time ในเกมส์ 

สะสมง่าย ๆ เพียงแค่ Login เข้าเล่นเกมส์มาจนถึง Lobby เราก็จะเห็นแถบ Level Time แถบสีม่วง (ในห้องรอเต้นก็มีนะ)

ซึ่งเจ้าแถบนี้จะนับเวลาไปเรื่อย ๆ ตาม Level สูงสุดถึง Level 13      สามารถรับของรางวัลได้ทุก Level Time ยิ่ง Level Time สูง ก็ยิ่งได้ของดี !!!

เมื่อเราสะสมเวลาได้ครบตามที่กำหนด เราสามารถกดรับของรางวัลได้เลยที่แถบเวลา ตรงปุ่มรูปดาว ที่แถบสีม่วง

[AUDITION] ระบบ TimeBox

** ของรางวัลสามารถรับได้ทุกเลเวล 1-13  เมื่อกดรับของตามเลเวลไปแล้วจะเริ่มนับที่เลเวล 1 ใหม่ **
(ยกตัวอย่าง กดรับเลเวล 5 ไป ระบบจะเริ่มรับที่เลเวล 1 ใหม่)

 วิธีการดูเวลา Level Time

เราสามารถดูเวลาได้ว่า อีกกี่นาทีถึงจะเลื่อน Level ถัดไป โดยการลากเม้าส์ไปชี้ที่แถบ Level Time จะแสดงว่าแบบนับถอยหลัง ว่าเหลือกี่นาทีจะขึ้น LV หรือเลื่อนระดับ

[AUDITION] ระบบ TimeBox

*****   ข้อควรระวัง  !!!!!   *********

ถ้าออกจากเกมเกิน 10 นาที Level TimeBox จะถูก Reset (เริ่มนับใหม่)

แต่ถ้ากลับเข้าเกมมาภายในเวลา 10 นาที Level TimeBox จะนับต่อจากเดิม

 

Level TimeBox และ ของรางวัลในแต่ละขั้น

Lv.1

ของรางวัล (สุ่ม 1 ชิ้น)

Perona Giftbox

Den x 2

Bonus Giftbox

Lv.2

ของรางวัล (สุ่ม 1 ชิ้น)

Den x 2

Perona Giftbox

Bonus Giftbox

Lv.3

ของรางวัล (สุ่ม 1 ชิ้น)

Den x 2

Pants 100 Cash Discount coupon

Perona Giftbox

Lv.4

ของรางวัล (สุ่ม 1 ชิ้น)

Crazyqueen Giftbox

Jacket 100 Cash Discount coupon

Den x 2

Lv.5

ของรางวัล (สุ่ม 1 ชิ้น)

Hair 100 cash Discount coupon

Shoes 100 cash Discount coupon

Crazyqueen Giftbox

Lv.6

ของรางวัล (สุ่ม 1 ชิ้น)

Hair 100 cash Discount coupon

Jacket 100 Cash Discount coupon

Pants 100 Cash Discount coupon

Lv.7

ของรางวัล (สุ่ม 1 ชิ้น)

Jacket 200 Cash Discount coupon

Shoes 200 cash Discount coupon

Set 200 cash Discount coupon

Lv.8

ของรางวัล (สุ่ม 1 ชิ้น)

Hair 200 cash Discount coupon

Pants 200 Cash Discount coupon
Shoes 300 cash Discount coupon

Lv.9

ของรางวัล (สุ่ม 1 ชิ้น)

Jacket 300 Cash Discount coupon

Shoes 300 cash Discount coupon

Set 300 cash Discount coupon

Lv.10

ของรางวัล (สุ่ม 1 ชิ้น)

Jacket 300 Cash Discount coupon

Pants 300 Cash Discount coupon

Shoes 300 cash Discount coupon

Lv.11

ของรางวัล (สุ่ม 1 ชิ้น)

Hair 300 cash Discount coupon

Jacket 300 Cash Discount coupon

Pants 300 Cash Discount coupon

Lv.12

ของรางวัล (สุ่ม 1 ชิ้น)

TimeBox 10% Discount coupon

TimeBox 20% Discount coupon

Lv.13

ของรางวัล

TimeBox 20% Discount coupon

 

[AUDITION] ระบบ TimeBox  [AUDITION] ระบบ TimeBox
[AUDITION] ระบบ TimeBox  FACEBOOK  [AUDITION] ระบบ TimeBox  YOUTUBE  [AUDITION] ระบบ TimeBox  INSTAGRAM  [AUDITION] ระบบ TimeBox  TWITTER