[AUDITION] ระบบ TimeBox

4067

TimeBox System

เป็นระบบที่ให้ของรางวัลพิเศษแก่ผู้เล่น ตามระดับว่าอยู่ในเกมนานแค่ไหน ยิ่งอยู่ในเกมส์นานยิ่งได้ของรางวัลดี๊ดี !!!

– วิธีการสะสม Level Time ในเกมส์ 

สะสมง่าย ๆ เพียงแค่ Login เข้าเล่นเกมส์มาจนถึง Lobby เราก็จะเห็นแถบ Level Time แถบสีม่วง (ในห้องรอเต้นก็มีนะ)

ซึ่งเจ้าแถบนี้จะนับเวลาไปเรื่อย ๆ ตาม Level สูงสุดถึง Level 13      สามารถรับของรางวัลได้ทุก Level Time ยิ่ง Level Time สูง ก็ยิ่งได้ของดี !!!

เมื่อเราสะสมเวลาได้ครบตามที่กำหนด เราสามารถกดรับของรางวัลได้เลยที่แถบเวลา ตรงปุ่มรูปดาว ที่แถบสีม่วง
[AUDITION] ระบบ TimeBox

**ของรางวัลสามารถรับได้ทุก Level 1-13 รอบละ 1 ครั้งเท่านั้น เมื่อกดรับของไปแล้วจะเริ่มนับที่ Level 1 ใหม่**

 วิธีการดูเวลา Level Time

เราสามารถดูเวลาได้ว่า อีกกี่นาทีถึงจะเลื่อน Level ถัดไป โดยการลากเม้าส์ไปชี้ที่แถบ Level Time จะแสดงว่าแบบนับถอยหลัง ว่าเหลือกี่นาทีจะขึ้น LV หรือเลื่อนระดับ

[AUDITION] ระบบ TimeBox

*****   ข้อควรระวัง  !!!!!   *********

ถ้าออกจากเกมเกิน 10 นาที Level TimeBox จะถูก Reset (เริ่มนับใหม่)

แต่ถ้ากลับเข้าเกมมาภายในเวลา 10 นาที Level TimeBox จะนับต่อจากเดิม

 

Level TimeBox และ ของรางวัลในแต่ละขั้น

Lv.1

ของรางวัล (สุ่ม 1 ชิ้น)

Perona Giftbox Ticket

Deigo Giftbox Ticket

Giftbox Bonus Ticket

Lv.2

ของรางวัล (สุ่ม 1 ชิ้น)

Perona Giftbox Ticket

Deigo Giftbox Ticket

Giftbox Bonus Ticket

Lv.3

ของรางวัล (สุ่ม 1 ชิ้น)

Deigo Giftbox Ticket

บัตรลดราคากางเกง

Giftbox Bonus Ticket

Lv.4

ของรางวัล (สุ่ม 1 ชิ้น)

CrazyQueen Giftbox Ticket

Deigo Giftbox Ticket

บัตรลดราคาเสื้อ

Lv.5

ของรางวัล (สุ่ม 1 ชิ้น)

Deigo Giftbox Ticket

บัตรลดราคาผม

บัตรลดราคารองเท้า

Lv.6

ของรางวัล (สุ่ม 1 ชิ้น)

บัตรลดราคาผม

บัตรลดราคาเสื้อ

บัตรลดราคากางเกง

Lv.7

ของรางวัล (สุ่ม 1 ชิ้น)

บัตรลดราคาเสื้อ

บัตรลดราคารองเท้า

บัตรลดราคา SET

Lv.8

ของรางวัล (สุ่ม 1 ชิ้น)

บัตรลดราคาผม

บัตรลดราคารองเท้า

Lv.9

ของรางวัล (สุ่ม 1 ชิ้น)

บัตรลดราคาเสื้อ

บัตรลดราคารองเท้า

บัตรลดราคา SET

Lv.10

ของรางวัล (สุ่ม 1 ชิ้น)

บัตรลดราคาเสื้อ

บัตรลดราคากางเกง

บัตรลดราคารองเท้า

Lv.11

ของรางวัล (สุ่ม 1 ชิ้น)

บัตรลดราคาผม

บัตรลดราคาเสื้อ

บัตรลดราคารองเท้า

Lv.12

ของรางวัล (สุ่ม 1 ชิ้น)

บัตรลดราคา 10%

บัตรลดราคา 20%

Lv.13

ของรางวัล

บัตรลดราคา 20%

[AUDITION] ระบบ TimeBox [AUDITION] ระบบ TimeBox
[AUDITION] ระบบ TimeBox FACEBOOK  [AUDITION] ระบบ TimeBox YOUTUBE  [AUDITION] ระบบ TimeBox INSTAGRAM  [AUDITION] ระบบ TimeBox TWITTER