21 เมษายนนี้ Update เพลงใหม่ , แหวนใหม่ , บัตรคู่รักใหม่ และอื่นๆ อีกมากมาย !!

7244

21 เมษายนนี้ Update เพลงใหม่ , แหวนใหม่ , บัตรคู่รักใหม่ และอื่นๆ อีกมากมาย !!

Update เพลงใหม่, แหวนใหม่, บัตรคู่รักใหม่ และอื่นๆ อีกมากมาย ในวันที่ 21 เมษายนนี้ !!

อัปเดต 4 เพลงใหม่

 

1. Music Update ..  (อัปเดตเพลงใหม่)

Hush – Freaky 165 BPM
Whales & Jo Cohen – Love Is Gone 150 BPM
N3WPORT & Meggie York – Runaway (Easy) 90 BPM
N3WPORT & Meggie York – Runaway (Hard) 180
BPM
Quang Hung MasterD – De Den De Di 105 BPM
Korean Song
Anime Song

1.1 Beatup Update ..  (เพิ่มเพลงในโหมด Beatup)

Anime Song
Korean Song

1.2 One – Two Party Update ..  (เพิ่มเพลงในโหมด One – Two Party)

Audition – Destiny
Audition – Funky Town
Audition – Timing
Audition – Don’t Cry, baby
Audition – Baby Baby Baby
Audition – X Girlfriend
Audition – Become Wind
Audition – To you

2. Couple Ring Update ..
– Grand Diamond ราคา 24,900 @CASH  โดยจะต้องมีหัวใจ 1,350,000 ดวงถึงจะสามารถซื้อได้
– Soulmate Diamond ราคา 24,900 @CASH  โดยจะต้องมีหัวใจ 2,000,000 ดวงถึงจะสามารถซื้อได้

21 เมษายนนี้ Update เพลงใหม่ , แหวนใหม่ , บัตรคู่รักใหม่ และอื่นๆ อีกมากมาย !!  21 เมษายนนี้ Update เพลงใหม่ , แหวนใหม่ , บัตรคู่รักใหม่ และอื่นๆ อีกมากมาย !!

3. Couple Certificate Update ..
– Fairy Dream ราคา 5,000 @CASH
– Call Me ราคา 5,000 @CASH

21 เมษายนนี้ Update เพลงใหม่ , แหวนใหม่ , บัตรคู่รักใหม่ และอื่นๆ อีกมากมาย !!

21 เมษายนนี้ Update เพลงใหม่ , แหวนใหม่ , บัตรคู่รักใหม่ และอื่นๆ อีกมากมาย !!

4. AVATAR Update ..

21 เมษายนนี้ Update เพลงใหม่ , แหวนใหม่ , บัตรคู่รักใหม่ และอื่นๆ อีกมากมาย !!

21 เมษายนนี้ Update เพลงใหม่ , แหวนใหม่ , บัตรคู่รักใหม่ และอื่นๆ อีกมากมาย !!

5. ขยายระยะวางจำหน่าย สัตว์เลี้ยง HANBI PENGUIN  ..
– ระยะเวลาการวางจำหน่าย Hanbi Penguin ขยายถึงเป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 23.59 น.
– ระยะเวลาการใช้งาน item Code ขยายถึงวันที่ 31 พฤษภาคม เวลา 23.59 น.

21 เมษายนนี้ Update เพลงใหม่ , แหวนใหม่ , บัตรคู่รักใหม่ และอื่นๆ อีกมากมาย !!

6. Fixed Bug บัคที่ได้รับการแก้ไข ..

– แก้ไขหน้าที่ทำให้ทรงผมบัค 5 หน้า ดังนี้
Crying Face (Grey)
Blue Haughty Face
Laughable Cute Face
Wowwow Face
Why are you so sulky? Face

– แก้ไขหน้าที่แสดงผลคิ้วไม่ชัดเจน (หน้าแตก)
In Awe Of You Face

 

 

 ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัพเดทแพทช์ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น.
ประกาศเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564
ทีมงาน AUDITION

21 เมษายนนี้ Update เพลงใหม่ , แหวนใหม่ , บัตรคู่รักใหม่ และอื่นๆ อีกมากมาย !!  21 เมษายนนี้ Update เพลงใหม่ , แหวนใหม่ , บัตรคู่รักใหม่ และอื่นๆ อีกมากมาย !!
21 เมษายนนี้ Update เพลงใหม่ , แหวนใหม่ , บัตรคู่รักใหม่ และอื่นๆ อีกมากมาย !!  FACEBOOK  21 เมษายนนี้ Update เพลงใหม่ , แหวนใหม่ , บัตรคู่รักใหม่ และอื่นๆ อีกมากมาย !!  YOUTUBE  21 เมษายนนี้ Update เพลงใหม่ , แหวนใหม่ , บัตรคู่รักใหม่ และอื่นๆ อีกมากมาย !!  INSTAGRAM  21 เมษายนนี้ Update เพลงใหม่ , แหวนใหม่ , บัตรคู่รักใหม่ และอื่นๆ อีกมากมาย !!  TWITTER