20 มกราคมนี้ Update เพลงใหม่ และไอเทมใหม่ !!

3804

20 มกราคมนี้ Update เพลงใหม่ และไอเทมใหม่ !!

Update เพลงใหม่ และไอเทมใหม่
ในวันที่ 20 มกราคมนี้!!

อัปเดต 2 เพลงใหม่

 

1. Music Update ..  (อัปเดตเพลงใหม่)

Jonth & Hilefex – Non Stop 128 BPM
Todd Helder – Never Stop 150 BPM

Korean Song
Anime Song

1.1 Beatup Update ..  (เพิ่มเพลงในโหมด Beatup)

Korean Song
Anime Song

2. AVATAR Update ..

20 มกราคมนี้ Update เพลงใหม่ และไอเทมใหม่ !!

20 มกราคมนี้ Update เพลงใหม่ และไอเทมใหม่ !!

 

 ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัพเดทแพทช์ตั้งแต่เวลา 07.00 – 14.00 น.
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564
ทีมงาน AUDITION

20 มกราคมนี้ Update เพลงใหม่ และไอเทมใหม่ !!  20 มกราคมนี้ Update เพลงใหม่ และไอเทมใหม่ !!
20 มกราคมนี้ Update เพลงใหม่ และไอเทมใหม่ !!  FACEBOOK  20 มกราคมนี้ Update เพลงใหม่ และไอเทมใหม่ !!  YOUTUBE  20 มกราคมนี้ Update เพลงใหม่ และไอเทมใหม่ !!  INSTAGRAM  20 มกราคมนี้ Update เพลงใหม่ และไอเทมใหม่ !!  TWITTER