17 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, Listenning Event และไอเทมใหม่ !!

2651

17 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, Listenning Event และไอเทมใหม่ !!

Update เพลงใหม่, Listenning Event และไอเทมใหม่
ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ !!

อัปเดต 3 เพลงใหม่

 

1. Music Update ..  (อัปเดตเพลงใหม่)

JPB & Mendum – Losing Control (feat. Marvin Divine) 155 BPM
Arlow & Shiah Maisel – 21 128 BPM
if found – Dead of Night 90 BPM

Korean Song
Anime Song

2. Event Update ..
– Listenning Event ทายซิเพลงอะไร ?

17 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, Listenning Event และไอเทมใหม่ !!

อ่านรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ ที่นี่

3. AVATAR Update ..

17 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, Listenning Event และไอเทมใหม่ !!

17 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, Listenning Event และไอเทมใหม่ !!

 

 ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัพเดทแพทช์ตั้งแต่เวลา 07.00 – 14.00 น.
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ทีมงาน AUDITION

17 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, Listenning Event และไอเทมใหม่ !!  17 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, Listenning Event และไอเทมใหม่ !!
17 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, Listenning Event และไอเทมใหม่ !!  FACEBOOK  17 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, Listenning Event และไอเทมใหม่ !!  YOUTUBE  17 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, Listenning Event และไอเทมใหม่ !!  INSTAGRAM  17 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, Listenning Event และไอเทมใหม่ !!  TWITTER