3 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, ไอเทม Effect และไอเทมใหม่ !!

3047

3 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, ไอเทม Effect และไอเทมใหม่ !!

Update เพลงใหม่, ไอเทม Effect และไอเทมใหม่
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์นี้!!

อัปเดต 4 เพลงใหม่

 

1. Music Update ..  (อัปเดตเพลงใหม่)

iPee – ขอบคุณเธอ 136 BPM
iPee – ไอลดา (Ilada) 100 BPM
BANK เด็กแว๊นหัวทอง วงฝุดติ่ง – คอพับ 138 BPM
Daisy Daisy – แฟนที่ไม่รู้ใจ 128 BPM

Korean Song
Anime Song

1.1 Beatup Update ..  (เพิ่มเพลงในโหมด Beatup)

Korean Song

2. AVATAR Update ..

3 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, ไอเทม Effect และไอเทมใหม่ !!

3 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, ไอเทม Effect และไอเทมใหม่ !!

3. item Effect Update ..
– Winged chocolate Back Effect
– Sweet Chocolate Front Effect

 

3 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, ไอเทม Effect และไอเทมใหม่ !!

3 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, ไอเทม Effect และไอเทมใหม่ !!  3 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, ไอเทม Effect และไอเทมใหม่ !!

 

 ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัพเดทแพทช์ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น.
ประกาศเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
ทีมงาน AUDITION

3 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, ไอเทม Effect และไอเทมใหม่ !!  3 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, ไอเทม Effect และไอเทมใหม่ !!
3 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, ไอเทม Effect และไอเทมใหม่ !!  FACEBOOK  3 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, ไอเทม Effect และไอเทมใหม่ !!  YOUTUBE  3 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, ไอเทม Effect และไอเทมใหม่ !!  INSTAGRAM  3 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, ไอเทม Effect และไอเทมใหม่ !!  TWITTER