19 ตุลาคมนี้ Update เพลงใหม่, Halloween Collection, Couple Ring และไอเทมใหม่!!

3965

19 ตุลาคมนี้ Update เพลงใหม่, Halloween Collection, Couple Ring และไอเทมใหม่!!

Update เพลงใหม่, Halloween Collection, Couple Ring และไอเทมใหม่ในวันที่ 19 ตุลาคมนี้ !!

อัปเดต 8 เพลงใหม่

Patch Notes 6706 ..
1. Music Update ..
– 1.1 Beatup Update..
– 1.2 BlockBeat Update ..
– 1.3 One-two Party Update ..
– 1.4 Shooting Star Update ..
2. Halloween Collection Resale ..
3. Avatar Update ..
4. Couple Rings Update ..
5. item Background & item Nickname Effect ..

1. Music Update ..  (อัปเดตเพลงใหม่)

Klear – ถามเพื่ออะไร (What for) 83 BPM
Only Monday – ทิ้งไป 90 BPM
ตรี ชัยณรงค์ – ทุกข้อความ 108 BPM
BRIGHT x Thanaerng – ระหว่างทาง (Good Time) 150 BPM
ขมิ้น กิ่งศักดิ์ – โรงอาหาร (Canteen) 118 BPM
Big Ass – เท่าไหร่ก็เท่านี้
126 BPM
มุก วรนิษฐ์ – สมัยนี้เค้าไม่แอบรัก (Just Say You Love Me) 90 BPM
โอลีฟ – ยังโสด (Easy) 90 BPM
โอลีฟ – ยังโสด (Hard) 180 BPM

International Song
Korean Song

1.1 Beatup Update ..  (เพิ่มเพลงในโหมด Beatup)

Anime Song – This game
(Note Creator : Ferrari)

Korean Song – Take It
Korean Song – LATATA
(Note Creator : Wega)

1.2 Block Beat Update ..  (เพิ่มเพลงในโหมด Block Beat)

Anime Song
Korean Song

1.3 One-two Party Update ..  (เพิ่มเพลงในโหมด One-two Party)

Korean Song – Heart Beat
Korean Song – Hann (Alone)
Korean Song – I’m ill
Korean Song – Chi Mat Ba Ram
Korean Song – Likey
(Note Creator : Ferrari)

Korean Song – Take It
Korean Song – LATATA
(Note Creator : Wega)

1.4 Shooting Star Update ..  (เพิ่มเพลงในโหมด Shooting Star)

Audition – Just stay with me. 128 BPM
Korean Song – Gashina
Korean Song – Holiday
Korean Song – I
(Note Creator : aeing007)

2. Halloween Collection Resale ..
ระยะเวลาจำหน่ายไอเทม : 19 ตุลาคม 2565 – 2 พฤศจิกายน 2565 (ตามเวลาปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
– item Halloween วางขายใน Fashion Mall โดยจะมีคำว่า ” New “ แสดงอยู่บนข่อง item

19 ตุลาคมนี้ Update เพลงใหม่, Halloween Collection, Couple Ring และไอเทมใหม่!!

3. Avatar Update ..

19 ตุลาคมนี้ Update เพลงใหม่, Halloween Collection, Couple Ring และไอเทมใหม่!!

19 ตุลาคมนี้ Update เพลงใหม่, Halloween Collection, Couple Ring และไอเทมใหม่!!

4. Couple Rings Update ..
– Halloween Pumpkin ราคา 14,900 @CASH
– Halloween Skull ราคา 14,900 @CASH
– Massive Diamond ราคา 17,000 @CASH

19 ตุลาคมนี้ Update เพลงใหม่, Halloween Collection, Couple Ring และไอเทมใหม่!!
19 ตุลาคมนี้ Update เพลงใหม่, Halloween Collection, Couple Ring และไอเทมใหม่!!

5. item Background & item Nickname Effect ..
– Hallween Background ราคา 5,400 @CASH
– Twinkle Nickname Effect ราคา 3,900 @CASH

19 ตุลาคมนี้ Update เพลงใหม่, Halloween Collection, Couple Ring และไอเทมใหม่!!

19 ตุลาคมนี้ Update เพลงใหม่, Halloween Collection, Couple Ring และไอเทมใหม่!!

19 ตุลาคมนี้ Update เพลงใหม่, Halloween Collection, Couple Ring และไอเทมใหม่!!

 ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัปเดตแพทช์ตั้งแต่เวลา 07.00 – 14.00 น.
ประกาศเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565
ทีมงาน AUDITION

19 ตุลาคมนี้ Update เพลงใหม่, Halloween Collection, Couple Ring และไอเทมใหม่!!  19 ตุลาคมนี้ Update เพลงใหม่, Halloween Collection, Couple Ring และไอเทมใหม่!!
19 ตุลาคมนี้ Update เพลงใหม่, Halloween Collection, Couple Ring และไอเทมใหม่!!  FACEBOOK  19 ตุลาคมนี้ Update เพลงใหม่, Halloween Collection, Couple Ring และไอเทมใหม่!!  YOUTUBE  19 ตุลาคมนี้ Update เพลงใหม่, Halloween Collection, Couple Ring และไอเทมใหม่!!  INSTAGRAM  19 ตุลาคมนี้ Update เพลงใหม่, Halloween Collection, Couple Ring และไอเทมใหม่!!  TWITTER