16 พฤศจิกายนนี้ Update เพลงใหม่, Shader Option และไอเทมใหม่!!

5438

16 พฤศจิกายนนี้ Update เพลงใหม่, Shader Option และไอเทมใหม่!!

Update เพลงใหม่, Shader Option และไอเทมใหม่ในวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้ !!

อัปเดต 25 เพลงใหม่

Patch Notes 6707 ..
1. Music Update ..
– 1.1 Beatup Update..
– 1.2 BlockBeat Update ..
– 1.3 One-two Party Update ..
2. Avatar Update ..
3. Shader Option Update ..
4. DJ Booth Update ..
5. item Background Update ..
6. Couple Ring Update ..
7. Couple Certificate Update ..

1. Music Update ..  (อัปเดตเพลงใหม่)

The Darkest Romance – เท่านี้ 144 BPM
Only Monday – ไม่คิดจะลืม 150 BPM
HYE – เพื่อนสัมพันธ์ 160 BPM
NUM KALAสบายดีหรือ 136 BPM
Pop Pongkool x WonderframeUndo 144 BPM
Tilly Birds x Palmyทุกวันพรุ่งนี้ (Along The Way) 98 BPM
TheWhiteHairCutเผื่อว่าจะพบเธอซักวัน (Easy) 62 BPM
TheWhiteHairCutเผื่อว่าจะพบเธอซักวัน (Hard) 124 BPM
ASIA7จำขึ้นใจ 94 BPM
ASIA7ลืม (Fade Away) 136 BPM
TRYSTหากฉันรู้มาก่อน 146 BPM
Cocktailคนจริงใจ 146 BPM
TaitosmitHใต้หล้า 134 BPM
Cocktailส่งเธอออกไป 88 BPM
BeastFiction 128 BPM

International Song
Korean Song
Japanese Song

1.1 Beatup Update ..  (เพิ่มเพลงในโหมด Beatup)

Korean Song
(Note Creator : Wega)

1.2 Block Beat Update ..  (เพิ่มเพลงในโหมด Block Beat)

Korean Song

1.3 One-two Party Update ..  (เพิ่มเพลงในโหมด One-two Party)

International Song
Korean Song
(Note Creator : Wega)

2. Avatar Update ..

16 พฤศจิกายนนี้ Update เพลงใหม่, Shader Option และไอเทมใหม่!!

16 พฤศจิกายนนี้ Update เพลงใหม่, Shader Option และไอเทมใหม่!!

3. Shader Option Update ..
– Update UI แบบใหม่
– สามารถปรับความละเอียดของกราฟิกได้

16 พฤศจิกายนนี้ Update เพลงใหม่, Shader Option และไอเทมใหม่!!

16 พฤศจิกายนนี้ Update เพลงใหม่, Shader Option และไอเทมใหม่!!

16 พฤศจิกายนนี้ Update เพลงใหม่, Shader Option และไอเทมใหม่!!

– Shader แบบใหม่

16 พฤศจิกายนนี้ Update เพลงใหม่, Shader Option และไอเทมใหม่!!

– Shader แบบเก่า

16 พฤศจิกายนนี้ Update เพลงใหม่, Shader Option และไอเทมใหม่!!

– ปรับความสว่างของ Theme Lobby

16 พฤศจิกายนนี้ Update เพลงใหม่, Shader Option และไอเทมใหม่!!

4. DJ Booth Update ..
– White Meow Meow DJ Booth ราคา 6,000 Cash

16 พฤศจิกายนนี้ Update เพลงใหม่, Shader Option และไอเทมใหม่!!

5. item Background Update ..
– Sunflower Background ราคา 5,400 Cash

16 พฤศจิกายนนี้ Update เพลงใหม่, Shader Option และไอเทมใหม่!!

6. Couple Ring Update ..
– Elegant White ราคา 17,000 Cash

16 พฤศจิกายนนี้ Update เพลงใหม่, Shader Option และไอเทมใหม่!!

7. Couple Certificate Update ..
– A Cup ราคา 5,000 Cash

16 พฤศจิกายนนี้ Update เพลงใหม่, Shader Option และไอเทมใหม่!!

16 พฤศจิกายนนี้ Update เพลงใหม่, Shader Option และไอเทมใหม่!!

 ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัปเดตแพทช์ตั้งแต่เวลา 07.00 – 14.00 น.
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
ทีมงาน AUDITION

16 พฤศจิกายนนี้ Update เพลงใหม่, Shader Option และไอเทมใหม่!!  16 พฤศจิกายนนี้ Update เพลงใหม่, Shader Option และไอเทมใหม่!!
16 พฤศจิกายนนี้ Update เพลงใหม่, Shader Option และไอเทมใหม่!!  FACEBOOK  16 พฤศจิกายนนี้ Update เพลงใหม่, Shader Option และไอเทมใหม่!!  YOUTUBE  16 พฤศจิกายนนี้ Update เพลงใหม่, Shader Option และไอเทมใหม่!!  INSTAGRAM  16 พฤศจิกายนนี้ Update เพลงใหม่, Shader Option และไอเทมใหม่!!  TWITTER