8 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, Exp x2, item Out mall และไอเทมใหม่!!

2923

8 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, Exp x2, item Out mall และไอเทมใหม่!!

Update เพลงใหม่, Exp x2, item Out mall
และไอเทมใหม่ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ !!

อัปเดต 25 เพลงใหม่

Patch Notes 6720 ..
1. Music Update ..
– 1.1 Beatup Update..
– 1.2 BlockBeat Update ..
– 1.3 One-two Party Update ..
– 1.4 Guitar Update ..
– 1.5 Shooting Star ..
2. Valentine Week Exp x2 ..
3. item Out Mall ..
4. Avatar Update ..
5. Mascot Salon Update ..

1. Music Update ..  (อัปเดตเพลงใหม่)

International Song
Korean Song
Japanese Song
Chinese Song

1.1 Beatup Update ..  (เพิ่มเพลงในโหมด Beatup)

TRYST – DON’T CRY 105 BPM
Korean Song
(Note Creator : Wega)

1.2 Block Beat Update ..  (เพิ่มเพลงในโหมด Block Beat)

TRYST – DON’T CRY 105 BPM
Korean Song

1.3 One-two Party Update ..  (เพิ่มเพลงในโหมด One-two Party)

Korean Song
(Note Creator : Wega)

1.4 Guitar Update ..  (เพิ่มเพลงในโหมด Guitar)

Audition – You’re Already Gone (Phil’s Cover) (Lv.1 Easy) 150 BPM
Audition – You’re Already Gone (Phil’s Cover) (Lv.2 Normal) 150 BPM
Audition – You’re Already Gone (Phil’s Cover) (Lv.3 Hard) 150 BPM
Audition – You’re Already Gone (Phil’s Cover) (Lv.4 Crazy) 150 BPM
Audition – I’ll Be Very Good To You (Phil’s Cover) (Lv.1 Easy) 140 BPM
Audition – I’ll Be Very Good To You (Phil’s Cover) (Lv.2 Normal) 140 BPM
Audition – I’ll Be Very Good To You (Phil’s Cover) (Lv.3 Hard) 140 BPM
Audition – I’ll Be Very Good To You (Phil’s Cover) (Lv.4 Crazy) 140 BPM
Audition – No Space (Guitar ver.) (Lv.1 Easy) 138 BPM
Audition – No Space (Guitar ver.) (Lv.2 Normal) 138 BPM
Audition – No Space (Guitar ver.) (Lv.3 Hard) 138 BPM
Audition – In The Groove (Guitar ver.) (Lv.1 Easy) 130 BPM
Audition – In The Groove (Guitar ver.) (Lv.2 Normal) 130 BPM
Audition – In The Groove (Guitar ver.) (Lv.3 Hard) 130 BPM

1.5 Shooting Star Update ..  (เพิ่มเพลงในโหมด Shooting Star)

International Song
Korean Song
(Note Creator : aeing007)

2. Valentine Week Exp x2 ..
Exp x2 และ Den x2 ในสัปดาห์แห่งความรัก ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 กุมภาพันธ์ 2566 

8 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, Exp x2, item Out mall และไอเทมใหม่!!

3. item Out Mall ..
– อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

8 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, Exp x2, item Out mall และไอเทมใหม่!!

4. Avatar Update ..

8 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, Exp x2, item Out mall และไอเทมใหม่!!

8 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, Exp x2, item Out mall และไอเทมใหม่!!

5. Mascot Salon Update ..

8 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, Exp x2, item Out mall และไอเทมใหม่!!

 

 ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัปเดตแพทช์ตั้งแต่เวลา 07.00 – 14.00 น.
ประกาศเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
ทีมงาน AUDITION

8 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, Exp x2, item Out mall และไอเทมใหม่!!  8 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, Exp x2, item Out mall และไอเทมใหม่!!
8 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, Exp x2, item Out mall และไอเทมใหม่!!  FACEBOOK  8 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, Exp x2, item Out mall และไอเทมใหม่!!  YOUTUBE  8 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, Exp x2, item Out mall และไอเทมใหม่!!  INSTAGRAM  8 กุมภาพันธ์นี้ Update เพลงใหม่, Exp x2, item Out mall และไอเทมใหม่!!  TWITTER