แท็ก: AUDITION

[AUDITION] 10 ตุลาคมนี้ อัพเดทระบบ Mascot / โหมดใหม่ / ท่าเต้นใหม่ / เพลง...

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัพเดทแพทช์ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.00 น.

[AUDITION] ITEM SHOP : เซ็ต Cock-A-Doodle/Yellow Rhythm ถาวร 459 บาท

ITEM SHOP : เซ็ต Cock-A-Doodle/Yellow Rhythm ถาวร 459 บาท

[AUDITION] ITEM SHOP : Hanbi Penguin 90 วัน 238 บาท

ITEM SHOP : Hanbi Penguin 90 วัน 238 บาท

MOST POPULAR

HOT NEWS