[AUDITION] 9 ตุลาคมนี้ อัปเดตไอเทมใหม่ๆมากมาย ห้ามพลาด !!!

2258

[AUDITION] 9 ตุลาคมนี้ อัปเดตไอเทมใหม่ๆมากมาย ห้ามพลาด !!!

อัปเดตไอเทมใหม่ๆ มากมาย
ในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ แน่นอน!!

[AUDITION] 9 ตุลาคมนี้ อัปเดตไอเทมใหม่ๆมากมาย ห้ามพลาด !!!

[AUDITION] 9 ตุลาคมนี้ อัปเดตไอเทมใหม่ๆมากมาย ห้ามพลาด !!!

 

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัพเดทแพทช์ตั้งแต่เวลา 07.00 – 14.00 น.
ประกาศเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562
ทีมงาน AUDITION

[AUDITION] 9 ตุลาคมนี้ อัปเดตไอเทมใหม่ๆมากมาย ห้ามพลาด !!! [AUDITION] 9 ตุลาคมนี้ อัปเดตไอเทมใหม่ๆมากมาย ห้ามพลาด !!!
[AUDITION] 9 ตุลาคมนี้ อัปเดตไอเทมใหม่ๆมากมาย ห้ามพลาด !!! FACEBOOK  [AUDITION] 9 ตุลาคมนี้ อัปเดตไอเทมใหม่ๆมากมาย ห้ามพลาด !!! YOUTUBE  [AUDITION] 9 ตุลาคมนี้ อัปเดตไอเทมใหม่ๆมากมาย ห้ามพลาด !!! INSTAGRAM  [AUDITION] 9 ตุลาคมนี้ อัปเดตไอเทมใหม่ๆมากมาย ห้ามพลาด !!! TWITTER