25 พฤษภาคมนี้ Update เพลงใหม่, Ride Scooter และไอเทมใหม่ !!

6300

25 พฤษภาคมนี้ Update เพลงใหม่, Ride Scooter และไอเทมใหม่ !!

Update เพลงใหม่, Ride Scooter และไอเทมใหม่
ในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ !!

อัปเดต 3 เพลงใหม่

 

1. Music Update ..  (อัปเดตเพลงใหม่)

SUBSHOCK & EVANGELOS x MIDNIGHT CVLT – Beyond The Skies 132 BPM
DISTO & Todd Helder – DISTODD 155 BPM
Diamond Eyes – Father 126 BPM
Korean Song
Anime Song

1.1 Beatup Update ..  (เพิ่มเพลงในโหมด Beatup)

Korean Song
Anime Song

2. Ride Scooter Update ..
– Ride Scooter ราคา 12,000 Cash ระยะเวลา 30 วัน
– Makeup Spanner (ไอเทมนี้สามารถใช้แทนแต้ม Makeup Points ในการอัปเกรด และช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จ 20%)
• 1 ชิ้น
ราคา 2,100 Cash
• 5 ชิ้น ราคา 9,450 Cash
• 10 ชิ้น
ราคา 14,700 Cash
– Riding Color Bead (ไอเทมเปลี่ยนสี
Ride Scooter) ราคา 2,100 Cash
• 1 ชิ้น ราคา 2,100 Cash

 

25 พฤษภาคมนี้ Update เพลงใหม่, Ride Scooter และไอเทมใหม่ !!

25 พฤษภาคมนี้ Update เพลงใหม่, Ride Scooter และไอเทมใหม่ !!  คุณสมบัติ item +100 Exp
(ทุก Level การอัปเกรดสำเร็จจะบวกอีก +100 Exp)
ตัวอย่างเช่น Ride Scooter LV2 จะได้ Exp +300

– Ride Scooter สามารถ Upgrade Makeup ได้ 2 ระดับ Level
• Level 0

25 พฤษภาคมนี้ Update เพลงใหม่, Ride Scooter และไอเทมใหม่ !!  • Level 1
25 พฤษภาคมนี้ Update เพลงใหม่, Ride Scooter และไอเทมใหม่ !!
• Level 2
25 พฤษภาคมนี้ Update เพลงใหม่, Ride Scooter และไอเทมใหม่ !!

– สามารถ Upgrade ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. ใช้แต้ม Makeup Point แบบปกติ
2. ใช้ item Spanner (เพิ่มอัตราความสำเร็จ 20%) ซื้อได้จาก Fashion Mall

25 พฤษภาคมนี้ Update เพลงใหม่, Ride Scooter และไอเทมใหม่ !!

– สามารถเปลี่ยนสี Ride Scooter ได้ 8 สี โดยใช้ item Riding Color Bead ซื้อได้จาก Fashion Mall

25 พฤษภาคมนี้ Update เพลงใหม่, Ride Scooter และไอเทมใหม่ !!

3. EXP x3 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2564
– กิจกรรม EXP x3 เต้นสุดมันส์อยู่บ้านป้องกัน Covid !!

25 พฤษภาคมนี้ Update เพลงใหม่, Ride Scooter และไอเทมใหม่ !!

4. AVATAR Update ..

25 พฤษภาคมนี้ Update เพลงใหม่, Ride Scooter และไอเทมใหม่ !!

25 พฤษภาคมนี้ Update เพลงใหม่, Ride Scooter และไอเทมใหม่ !!

 

 ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัพเดทแพทช์ตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น.
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
ทีมงาน AUDITION

25 พฤษภาคมนี้ Update เพลงใหม่, Ride Scooter และไอเทมใหม่ !!  25 พฤษภาคมนี้ Update เพลงใหม่, Ride Scooter และไอเทมใหม่ !!
25 พฤษภาคมนี้ Update เพลงใหม่, Ride Scooter และไอเทมใหม่ !!  FACEBOOK  25 พฤษภาคมนี้ Update เพลงใหม่, Ride Scooter และไอเทมใหม่ !!  YOUTUBE  25 พฤษภาคมนี้ Update เพลงใหม่, Ride Scooter และไอเทมใหม่ !!  INSTAGRAM  25 พฤษภาคมนี้ Update เพลงใหม่, Ride Scooter และไอเทมใหม่ !!  TWITTER