24 มีนาคมนี้ Update เพลงใหม่ และไอเทมใหม่ !!

5959

24 มีนาคมนี้ Update เพลงใหม่ และไอเทมใหม่ !!

Update เพลงใหม่ และไอเทมใหม่
ในวันที่ 24 มีนาคมนี้ !!

อัปเดต 4 เพลงใหม่

 

1. Music Update ..  (อัปเดตเพลงใหม่)

BY12 FT.Yohmellow – ไม่ต้องกลัว 91 BPM
Electro-Light & Shiah Maisel – Letter 128 BPM
Zack Merci & Arcana – Love Potion 105 BPM
Egzod & Neoni – The Revolution (Arc North Remix) 156
BPM
Korean Song
Anime Song

1.1 Beatup Update ..  (เพิ่มเพลงในโหมด Beatup)

Audition – Yo! DJ! (Hard)
Audition – Timing
Audition – X Girlfriend
Audition – Become Wind
Korean Song

1.2 One -Two Party Update ..  (เพิ่มเพลงในโหมด One – Two Party)

Audition – Digital Soul
Audition – Christmas Party
Audition – Mov Mov
Audition – You’re Already Gone
Audition – Party Party
Audition – Don’t Cry, baby
Anime Song

2. AVATAR Update ..

24 มีนาคมนี้ Update เพลงใหม่ และไอเทมใหม่ !!

24 มีนาคมนี้ Update เพลงใหม่ และไอเทมใหม่ !!

3. Fixed Bug บัคที่ได้รับการแก้ไข ..

– แท่นยืน Prince of the Sea Dolphin Platform ไม่สามารถใส่ข้อความในช่องได้
– Level Up แล้วไม่ได้ item ของรางวัลประจำ Level
– item Blaze Up Candle แสดงผล Effect ไม่ถูกต้อง
– item Symbol Of Romantic Firecrackers On the Beach แสดงผล Effect ไม่ถูกต้อง
– item Special Day Cake Box ไม่สามารถใส่ได้
– ชื่อศิลปิน CM Cafe เขียนไม่ถูกต้อง
– item หน้าผู้ชาย Awkward or Shy Face ไม่สามารถใส่ได้

– เปลี่ยนชื่อเพลงใน Mode Shooting Star
Audition – Fades of What เปลี่ยนเป็น -> What more
Audition – My Girl เปลี่ยนเป็น -> Still (My Girl)
Audition – Smaller เปลี่ยนเป็น -> A little
Audition – Sneak เปลี่ยนเป็น -> Spy
Audition – Keep Remember เปลี่ยนเป็น -> I miss you
Audition – Take Me เปลี่ยนเป็น -> Take it
Audition – You are my everything เปลี่ยนเป็น -> One step

– เปลี่ยนชื่อเพลง ใน Mode Normal
Audition – I cannot abandon it เปลี่ยนเป็น -> Don’t give up

 

 ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัพเดทแพทช์ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น.
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564
ทีมงาน AUDITION

24 มีนาคมนี้ Update เพลงใหม่ และไอเทมใหม่ !!  24 มีนาคมนี้ Update เพลงใหม่ และไอเทมใหม่ !!
24 มีนาคมนี้ Update เพลงใหม่ และไอเทมใหม่ !!  FACEBOOK  24 มีนาคมนี้ Update เพลงใหม่ และไอเทมใหม่ !!  YOUTUBE  24 มีนาคมนี้ Update เพลงใหม่ และไอเทมใหม่ !!  INSTAGRAM  24 มีนาคมนี้ Update เพลงใหม่ และไอเทมใหม่ !!  TWITTER