6 มกราคมนี้ Update เพลงใหม่ และไอเทมใหม่ !!

3691

6 มกราคมนี้ Update เพลงใหม่ และไอเทมใหม่ !!

Update เพลงใหม่ และไอเทมใหม่
ในวันที่ 6 มกราคมนี้!!

อัปเดต 3 เพลงใหม่

 

1. Music Update ..  (อัปเดตเพลงใหม่)

PURE – วิวาห์ (Our Love) 68 BPM
RYUVY – ชอบเธอตรงนี้ 90 BPM
SMTM777 of TOP6 (Feat. GRAY) – 119
160 BPM
Korean Song
Anime Song

1.1 Beatup Update ..  (เพิ่มเพลงในโหมด Beatup)

Korean Song

 

2. AVATAR Update ..

6 มกราคมนี้ Update เพลงใหม่ และไอเทมใหม่ !!

6 มกราคมนี้ Update เพลงใหม่ และไอเทมใหม่ !!

 

 ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัพเดทแพทช์ตั้งแต่เวลา 07.00 – 14.00 น.
ประกาศเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564
ทีมงาน AUDITION

6 มกราคมนี้ Update เพลงใหม่ และไอเทมใหม่ !!  6 มกราคมนี้ Update เพลงใหม่ และไอเทมใหม่ !!
6 มกราคมนี้ Update เพลงใหม่ และไอเทมใหม่ !!  FACEBOOK  6 มกราคมนี้ Update เพลงใหม่ และไอเทมใหม่ !!  YOUTUBE  6 มกราคมนี้ Update เพลงใหม่ และไอเทมใหม่ !!  INSTAGRAM  6 มกราคมนี้ Update เพลงใหม่ และไอเทมใหม่ !!  TWITTER