5 มกราคมนี้ Update เพลงใหม่ , Mascot Salon และไอเทมใหม่ !!

3835

5 มกราคมนี้ Update เพลงใหม่ , Mascot Salon และไอเทมใหม่ !!

Update เพลงใหม่, Mascot Salon และไอเทมใหม่
ในวันที่ 5 มกราคมนี้ !!

อัปเดต 3 เพลงใหม่

Patch Notes 6669 ..
1. Music Update ..
– 1.1 Beatup Update..
– 1.2 BlockBeat Update..
2. Avatar Update ..

1. Music Update ..  (อัปเดตเพลงใหม่)

Chime & MDK – Arcade Dwellers 128 BPM
NCT, Shiah Maisel & Too Martian – News To Me 91 BPM
Syn Cole – Melodia 124 BPM

Korean Song
Anime Song

1.1 Beatup Update ..  (เพิ่มเพลงในโหมด Beatup)

Korean Song

1.2 Block Beat Update ..  (เพิ่มเพลงในโหมด Block Beat)

Korean Song

2. Avatar Update ..

5 มกราคมนี้ Update เพลงใหม่ , Mascot Salon และไอเทมใหม่ !!

5 มกราคมนี้ Update เพลงใหม่ , Mascot Salon และไอเทมใหม่ !!

3. Avatar Christmas Update ..
– วางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 – 9 กุมภาพันธ์ 2565 (ตามเวลาปิดปรังปรุง Server)
– สามารถเลือกซื้อได้ที่ Fashion Mall

5 มกราคมนี้ Update เพลงใหม่ , Mascot Salon และไอเทมใหม่ !!

4. Mascot Salon Update ..

5 มกราคมนี้ Update เพลงใหม่ , Mascot Salon และไอเทมใหม่ !!

 

 ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัปเดตแพทช์ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น.
ประกาศเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565
ทีมงาน AUDITION

5 มกราคมนี้ Update เพลงใหม่ , Mascot Salon และไอเทมใหม่ !!  5 มกราคมนี้ Update เพลงใหม่ , Mascot Salon และไอเทมใหม่ !!
5 มกราคมนี้ Update เพลงใหม่ , Mascot Salon และไอเทมใหม่ !!  FACEBOOK  5 มกราคมนี้ Update เพลงใหม่ , Mascot Salon และไอเทมใหม่ !!  YOUTUBE  5 มกราคมนี้ Update เพลงใหม่ , Mascot Salon และไอเทมใหม่ !!  INSTAGRAM  5 มกราคมนี้ Update เพลงใหม่ , Mascot Salon และไอเทมใหม่ !!  TWITTER