1 ธันวาคมนี้ Update เพลงใหม่,ไอเทมใหม่ และลดราคาไอเทมยก Fashion Mall !!

4341

1 ธันวาคมนี้ Update เพลงใหม่,ไอเทมใหม่ และลดราคาไอเทมยก Fashion Mall !!

Update เพลงใหม่,ไอเทมใหม่ และลดราคาไอเทมยก Fashion Mall ในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ !!

อัปเดต 2 เพลงใหม่

Patch Notes 6665 ..
1. Music Update ..
– 1.1 Beatup Update..
– 1.2 BlockBeat Update..
– 1.3 Shooting Star Update..
2. Grand Sales ลดราคาไอเทมยก Fashion Mall ..
3. Avatar Update ..
4. แก้ไชชื่อเพลง Anime Song จาก Gobun no Ichi เป็น Kore Kara mo Gotoubun

1. Music Update ..  (อัปเดตเพลงใหม่)

JJellyJelly – นะเธอนะ (pls boy) 100 BPM
Mook Kidcat Mai – ไอชิเตรุรึเปล่า 92 BPM
Korean Song
Anime Song

1.1 Beatup Update ..  (เพิ่มเพลงในโหมด Beatup)

MAGNUS – Like This 127 BPM
Korean Song
(Note Creator : Wega)

1.2 Block Beat Update ..  (เพิ่มเพลงในโหมด Block Beat)

MAGNUS – Like This 127 BPM
Korean Song

1.3 Shooting Star Update ..  (เพิ่มเพลงในโหมด Shooting Star)

Audition – Playpark : World of Play 129 BPM
Playpark – Playpark : World of Play (Remix) 135 BPM
Audition – Step of my life (remix) 150 BPM

Korean Song

2. Grand Sales ลดราคาไอเทมยก Fashion Mall ..
– ลดราคาไอเทมยก Fashion Mall 10-50% กว่า 10,000 ชิ้น!!
– ระยะเวลาวางขาย item ลดราคา : ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2564 (ตามเวลาปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

1 ธันวาคมนี้ Update เพลงใหม่,ไอเทมใหม่ และลดราคาไอเทมยก Fashion Mall !!

3. Avatar Update ..

1 ธันวาคมนี้ Update เพลงใหม่,ไอเทมใหม่ และลดราคาไอเทมยก Fashion Mall !!

1 ธันวาคมนี้ Update เพลงใหม่,ไอเทมใหม่ และลดราคาไอเทมยก Fashion Mall !!

 

 ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัปเดตแพทช์ตั้งแต่เวลา 07.00 – 14.00 น.
ประกาศเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564
ทีมงาน AUDITION

1 ธันวาคมนี้ Update เพลงใหม่,ไอเทมใหม่ และลดราคาไอเทมยก Fashion Mall !!  1 ธันวาคมนี้ Update เพลงใหม่,ไอเทมใหม่ และลดราคาไอเทมยก Fashion Mall !!
1 ธันวาคมนี้ Update เพลงใหม่,ไอเทมใหม่ และลดราคาไอเทมยก Fashion Mall !!  FACEBOOK  1 ธันวาคมนี้ Update เพลงใหม่,ไอเทมใหม่ และลดราคาไอเทมยก Fashion Mall !!  YOUTUBE  1 ธันวาคมนี้ Update เพลงใหม่,ไอเทมใหม่ และลดราคาไอเทมยก Fashion Mall !!  INSTAGRAM  1 ธันวาคมนี้ Update เพลงใหม่,ไอเทมใหม่ และลดราคาไอเทมยก Fashion Mall !!  TWITTER