[AUDITION] ITEM SHOP Bubble Gum Box เพียง 35 บาทรับไอเทมแรร์เพียบ

12595

[AUDITION] ITEM SHOP Bubble Gum Box เพียง 35 บาทรับไอเทมแรร์เพียบ

พิเศษ!! เพียงใช้จ่ายครบ 35 บาทก็มีโอกาสเป็นเจ้าของไอเทมแรร์มากมาย

ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. – 15 กันยายน 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาแปลง IC Code : วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 15.01 น. – 15 ตุลาคม 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 15.01 น. – 15 ตุลาคม 2562 เวลา 23.59 น.

[AUDITION] ITEM SHOP Bubble Gum Box เพียง 35 บาทรับไอเทมแรร์เพียบ

[AUDITION] ITEM SHOP Bubble Gum Box เพียง 35 บาทรับไอเทมแรร์เพียบ


: รายละเอียดและเงื่อนไขการจำหน่าย :

เพียงเติมเงินเข้าระบบ Item Shop และซื้อไอเทม Bubble Gum Box ราคา 35 บาท

[AUDITION] ITEM SHOP Bubble Gum Box เพียง 35 บาทรับไอเทมแรร์เพียบ

ระบบจะทำการสุ่ม IC Code มาให้ เมื่อได้รับ IC Code มาแล้ว จะต้องนำไปแปลงเป็น Item Code ก่อนเท่านั้น จึงจะเห็นว่าเป็นไอเทมอะไร โดยสามารถสังเกตตัวอักษร 4 ตัวหน้าของ Item Code ได้

: รายการสินค้า :

[AUDITION] ITEM SHOP Bubble Gum Box เพียง 35 บาทรับไอเทมแรร์เพียบ

[AUDITION] ITEM SHOP Bubble Gum Box เพียง 35 บาทรับไอเทมแรร์เพียบ

[AUDITION] ITEM SHOP Bubble Gum Box เพียง 35 บาทรับไอเทมแรร์เพียบ

เงื่อนไขระบบ Item Shop
– ดูวิธีการใช้งานระบบ Item Shop คลิกที่นี่!
– หากเข้าระบบ PlayMall เป็นครั้งแรก ต้องเลือกเป็นสกุลเงินไทย THB เท่านั้น คลิกเพื่อดูวิธีการเติมเงิน
– สินค้าดังกล่าวข้างต้นมีจำนวนจำกัด กรณี IC Code หมดไอเทมดังกล่าวจะหายไปจาก Item Shop ทันที
เมื่อกดซื้อไอเทมแล้ว จะต้องนำ IC Code ที่ได้รับไปแปลงเป็น Item Code ก่อนเท่านั้น
1 ไอดี สามารถเติมเงินซื้อไอเทมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
– 1 ไอเทมโค้ด สามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียวต่อ 1 ตัวละคร
– Item Code ไม่ผูกมัดกับไอดีที่เติมเงิน และสามารถนำไอเทมโค้ดไปเติมเข้าไอดีอื่นได้
– Item Code ใช้งานได้กับไอดีเกม Audition เท่านั้น
– Item Code จะแสดงระยะเวลาของไอเทมตามที่กำหนดทันทีที่ขอรับมา
– ในกรณีที่ Item Code เป็นระยะเวลาถาวร จะไม่สามารถเติมซ้ำเพื่อสมระยะเวลาได้
– หากในไอดีมีไอเทมชิ้นนั้นอยู่แล้วแบบชั่วคราว จะเป็นการเพิ่มระยะเวลาตามเงื่อนไขที่โปรโมชั่นกำหนด
– ของรางวัลใช้สวมใส่เพื่อความสวยงาม, แบ่งตามเพศของตัวละคร และไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
– หากซื้อไอเทมแล้ว ระบบไม่แสดง Item Code ในประวัติการซื้อ หรือไม่สามารถใช้งาน Item Code ได้ สามารถแจ้งปัญหาได้ที่นี่! พร้อมระบุหมายเลข ItemShop Ref. ที่พบปัญหา
– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ประกาศเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562
ทีมงาน AUDITION