[AUDITION] ITEM SHOP : โกรธยังไงให้ Cute! 499 บาท

3627

[AUDITION] ITEM SHOP : โกรธยังไงให้ Cute! 499 บาท

ระยะเวลาจำหน่าย : 29 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. – 31 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้งานไอเทมโค้ด : หมดอายุ 30 เมษายน  2562 เวลา 23.59 น.

[AUDITION] ITEM SHOP : โกรธยังไงให้ Cute! 499 บาท
ไอเทมชาย Uncomfortable Explode Face  ระยะเวลาถาวร
ไอเทมหญิง Uncomfortable Explode Face  ระยะเวลาถาวร

     ราคา 499 บาท ช้อปเลย! 

เงื่อนไขระบบ Item Shop
– ดูวิธีการใช้งานระบบ Item Shop คลิกที่นี่!
คลิกเพื่อดูวิธีการเติมเงิน
– สินค้าดังกล่าวข้างต้นมีจำนวนจำกัด กรณีไอเทมโค้ดหมดไอเทมดังกล่าวจะหายไปจาก Item Shop ทันที
1 ไอดี สามารถเติมเงินซื้อไอเทมได้ 1 ครั้ง เท่านั้น
– 1 ไอเทมโค้ด สามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียวต่อ 1 ตัวละคร
– ไอเทมโค้ดไม่ผูกมัดกับไอดีที่เติมเงิน และสามารถนำไอเทมโค้ดไปเติมเข้าไอดีอื่นได้
– ไอเทมโค้ดใช้งานได้กับไอดีเกม Audition เท่านั้น
– ไอเทมโค้ดจะแสดงระยะเวลาของไอเทมตามที่กำหนดทันทีที่ขอรับมา
– ในกรณีที่ไอเทมโค้ดเป็นระยะเวลาถาวร จะไม่สามารถเติมซ้ำเพื่อสมระยะเวลาได้
– หากในไอดีมีไอเทมชิ้นนั้นอยู่แล้วแบบชั่วคราว จะเป็นการเพิ่มระยะเวลาตามเงื่อนไขที่โปรโมชั่นกำหนด
– ของรางวัลใช้สวมใส่เพื่อความสวยงาม, แบ่งตามเพศของตัวละคร และไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
– หากซื้อไอเทมแล้ว ระบบไม่แสดงไอเทมโค้ดในประวัติการซื้อ หรือไม่สามารถใช้งานไอเทมโค้ดได้ สามารถแจ้งปัญหาได้ที่นี่! พร้อมระบุหมายเลข ItemShop Ref. ที่พบปัญหา
– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ประกาศเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
ทีมงาน AUDITION