[AUDITION] ITEM SHOP UPDATE : 26 – 30 เมษายน 2562

4333

[AUDITION] ITEM SHOP UPDATE : 26 – 30 เมษายน 2562

ระยะเวลาจำหน่าย : 26 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. – 30 เมษายน 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้งานไอเทมโค้ด : หมดอายุ 31 พฤษภาคม  2562 เวลา 23.59 น.

[AUDITION] ITEM SHOP UPDATE : 26 – 30 เมษายน 2562

ไอเทมชาย ทรงผม+เสื้อ+กางเกง+รองเท้า Travel Europe Couple Style ระยะเวลาถาวร
ไอเทมหญิง ทรงผม+เซ็ต+รองเท้า Travel Europe Couple Style ระยะเวลาถาวร

     ราคา 499 บาท ช้อปเลย! 

[AUDITION] ITEM SHOP UPDATE : 26 – 30 เมษายน 2562

ไอเทมหน้า Awkward or Shy Face ระยะเวลาถาวร

     ราคา 499 บาท ช้อปเลย! 

เงื่อนไขระบบ Item Shop
– ดูวิธีการใช้งานระบบ Item Shop คลิกที่นี่!
คลิกเพื่อดูวิธีการเติมเงิน
– 1 ไอเทมโค้ด สามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียวต่อ 1 ตัวละคร
– ไอเทมโค้ดไม่ผูกมัดกับไอดีที่เติมเงิน และสามารถนำไอเทมโค้ดไปเติมเข้าไอดีอื่นได้
– ไอเทมโค้ดใช้งานได้กับไอดีเกม Audition เท่านั้น
– ไอเทมโค้ดจะแสดงระยะเวลาของไอเทมตามที่กำหนดทันทีที่ขอรับมา
– ในกรณีที่ไอเทมโค้ดเป็นระยะเวลาถาวร จะไม่สามารถเติมซ้ำเพื่อสมระยะเวลาได้
– หากในไอดีมีไอเทมชิ้นนั้นอยู่แล้วแบบชั่วคราว จะเป็นการเพิ่มระยะเวลาตามเงื่อนไขที่โปรโมชั่นกำหนด
– ของรางวัลใช้สวมใส่เพื่อความสวยงาม, แบ่งตามเพศของตัวละคร และไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
– หากซื้อไอเทมแล้ว ระบบไม่แสดงไอเทมโค้ดในประวัติการซื้อ หรือไม่สามารถใช้งานไอเทมโค้ดได้ สามารถแจ้งปัญหาได้ที่นี่! พร้อมระบุหมายเลข ItemShop Ref. ที่พบปัญหา
– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ประกาศเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
ทีมงาน AUDITION