[AUDITION] 27 พฤศจิกายนนี้ อัปเดตไอเทมใหม่ๆมากมาย ห้ามพลาด !!!

3820

[AUDITION] 27 พฤศจิกายนนี้ อัปเดตไอเทมใหม่ๆมากมาย ห้ามพลาด !!!

อัปเดตไอเทมใหม่ๆ มากมาย
ในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ แน่นอน!!

[AUDITION] 27 พฤศจิกายนนี้ อัปเดตไอเทมใหม่ๆมากมาย ห้ามพลาด !!!

[AUDITION] 27 พฤศจิกายนนี้ อัปเดตไอเทมใหม่ๆมากมาย ห้ามพลาด !!!

 

2. อัพเดทแหวนคู่รักใหม่ จำนวน 3 วง

[AUDITION] 27 พฤศจิกายนนี้ อัปเดตไอเทมใหม่ๆมากมาย ห้ามพลาด !!!
Golden Bullet Couple Ring

[AUDITION] 27 พฤศจิกายนนี้ อัปเดตไอเทมใหม่ๆมากมาย ห้ามพลาด !!!
Silver Shark Couple Ring

[AUDITION] 27 พฤศจิกายนนี้ อัปเดตไอเทมใหม่ๆมากมาย ห้ามพลาด !!!
Shiny Glitter Snake Couple Ring

 

3. อัพเดทบัตรคู่รักใหม่ จำนวน 3 แบบ

[AUDITION] 27 พฤศจิกายนนี้ อัปเดตไอเทมใหม่ๆมากมาย ห้ามพลาด !!!  [AUDITION] 27 พฤศจิกายนนี้ อัปเดตไอเทมใหม่ๆมากมาย ห้ามพลาด !!!

[AUDITION] 27 พฤศจิกายนนี้ อัปเดตไอเทมใหม่ๆมากมาย ห้ามพลาด !!!

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัพเดทแพทช์ตั้งแต่เวลา 07.00 – 14.00 น.
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
ทีมงาน AUDITION

[AUDITION] 27 พฤศจิกายนนี้ อัปเดตไอเทมใหม่ๆมากมาย ห้ามพลาด !!!  [AUDITION] 27 พฤศจิกายนนี้ อัปเดตไอเทมใหม่ๆมากมาย ห้ามพลาด !!!
[AUDITION] 27 พฤศจิกายนนี้ อัปเดตไอเทมใหม่ๆมากมาย ห้ามพลาด !!!  FACEBOOK  [AUDITION] 27 พฤศจิกายนนี้ อัปเดตไอเทมใหม่ๆมากมาย ห้ามพลาด !!!  YOUTUBE  [AUDITION] 27 พฤศจิกายนนี้ อัปเดตไอเทมใหม่ๆมากมาย ห้ามพลาด !!!  INSTAGRAM  [AUDITION] 27 พฤศจิกายนนี้ อัปเดตไอเทมใหม่ๆมากมาย ห้ามพลาด !!!  TWITTER