Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !!

8667

Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !!

Golden Gacha : 1st Edition

ตู้กาชาสุดพิเศษ!! 
ที่มีโอกาสเป็นเจ้าของไอเทมถาวรสุดแรร์ โดยต้องใช้ Golden Point
และ 500 Diamond ในการสุ่มต่อ 1 ครั้ง
 

ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 00.00 น. – 4 กันยายน 2566 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 00.00 น. – 30 กันยายน 2566 เวลา 23.59 น.

Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !!

: รายละเอียดและเงื่อนไขการสุ่ม :

เมื่อสุ่ม Premium GACHA! ครบ 100 ครั้ง จะได้รับ Golden Point
เพื่อหมุนตู้สุ่ม Golden Gacha : 1st Edition
* โดยต้องใช้ 1 Golden Point และ 500 Diamond ในการสุ่มต่อ 1 ครั้ง *
*ไม่สามารถใช้ Coin ในการสุ่มตู้ Golden Gacha ได้

: รายการสินค้า :

ลำดับ รายการไอเทม Golden Gacha สุ่มระยะเวลา
(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
1 Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !! หน้า 
Black Rose Face
(ขยับ)
ได้รับ
ระยะเวลา ถาวร
2 Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !! หน้า
Look at my smile (Red Wine)
(ขยับ)
ได้รับ
ระยะเวลา ถาวร
3 Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !! หน้า
Bubble Chewing Gum Face
ได้รับ
ระยะเวลา ถาวร
4 Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !! หน้า
How did you do that? Crying
ได้รับ
ระยะเวลา ถาวร
5 Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !! ไอเทมชาย
Neat Charm Couple Style
(ทรงผม, เสื้อ, กางเกง, รองเท้า)
ไอเทมหญิง
Neat Charm Couple Style
(ทรงผม, เสื้อ, กางเกง, รองเท้า)
ได้รับ
ระยะเวลา ถาวร
6 Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !! ไอเทมชาย
Let’s cheer with a curling (TH)
(เสื้อ, กางเกง)
ไอเทมหญิง
Let’s cheer with a curling (TH)
(เสื้อ, กางเกง)
ได้รับ
ระยะเวลา ถาวร
7 Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !! ไอเทมชาย
Striped Navy Couple Style
(ทรงผม, เสื้อ, กางเกง, รองเท้า)
ไอเทมหญิง
Striped Navy Couple Style
(ทรงผม, เสื้อ, กางเกง, รองเท้า)
ได้รับ
ระยะเวลา ถาวร
8 Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !! ไอเทมชาย
Competent Office Worker Style
(ทรงผม, เสื้อ, กางเกง, รองเท้า)
ไอเทมหญิง
I Like it loose Hip-Hop Style
(ทรงผม, เสื้อ, กางเกง, รองเท้า)
ได้รับ
ระยะเวลา ถาวร
9 Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !! กระเป๋า
Hug Me Brown Bag
ได้รับ
ระยะเวลา ถาวร
10 Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !! กระเป๋า
Hug Me Pink Bag
ได้รับ
ระยะเวลา ถาวร
11 Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !! ไอเทมชาย
Cute Cat Black Headset
(ทรงผม)
ไอเทมหญิง
Cute Cat Black Headset
(ทรงผม)
ได้รับ
ระยะเวลา ถาวร
12 Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !! ไอเทมชาย
Cute Cat White Headset
(ทรงผม)
ไอเทมหญิง
Cute Cat White Headset
(ทรงผม)
ได้รับ
ระยะเวลา ถาวร
13 Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !! รองเท้า
Unicorn Shoe
ได้รับ
ระยะเวลา ถาวร

 

Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !! Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !!

Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !! Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !!

Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !! Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !!

Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !! Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !!

Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !! Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !!

Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !! Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !!

Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !! Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !!

Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !! Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !!

Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !! Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !!

Golden Gacha: 1st Edition ลุ้นรับไอเทมถาวรสุดแรร์ !!

ตรวจสอบการใช้งาน item Code ได้ด้วยตนเอง

(จำกัด 30 ครั้งต่อเดือน / ไอดี)

 

เงื่อนไขระบบ Golden Gacha!
– หากเข้าระบบ PlayMall เป็นครั้งแรก ต้องเลือกเป็นสกุลเงินไทย THB เท่านั้น คลิกเพื่อดูวิธีการเติมเงิน
1 ไอดี สามารถเติมเงินซื้อไอเทมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
– 1 ไอเทมโค้ด สามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียวต่อ 1 ตัวละคร
– Item Code ไม่ผูกมัดกับไอดีที่เติมเงิน และสามารถนำไอเทมโค้ดไปเติมเข้าไอดีอื่นได้
– Item Code ใช้งานได้กับไอดีเกม Audition เท่านั้น
Item Code ถาวรไม่สามารถเติมซ้ำได้ หากมีการเติมซ้ำระยะเวลาของไอเทมจะไม่เพิ่มขึ้น และทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
หากพบปัญหาการใช้ Item Code แนะนำให้แจ้งปัญหาที่หน้าเว็บไซต์ ก่อนจะทำการใช้ Item Code อื่นในของประเภทไอเทมเดียวกันเติมซ้ำไปอีกครั้ง
ในการแจ้งปัญหาทุกครั้ง จะต้องแนบรูป error ที่พบขณะทำการใช้ Item Code ทุกครั้ง
– หากพบปัญหาในการสุ่มกาชาแล้วไม่ได้รับ item Code (ถูกหักเงิน) ให้ทำการแจ้งปัญหาได้โดย คลิกที่นี่!
– Golden Gacha ไม่จำกัดจำนวนไอเทมโค้ด สามารถสุ่มได้จนหมดระยะเวลากิจกรรม
– แต้ม Golden Point ไม่สามารถนำไปใช้กับตู้ใหม่ได้
– หากในไอดีมีไอเทมชิ้นนั้นอยู่แล้วแบบชั่วคราว จะเป็นการเพิ่มระยะเวลาตามเงื่อนไขที่โปรโมชั่นกำหนด
– ของรางวัลใช้สวมใส่เพื่อความสวยงาม, แบ่งตามเพศของตัวละคร และไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ประกาศเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566
ทีมงาน AUDITION