Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !!

21800

Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !!

Gacha Event

พิเศษ!! เพียงทำตามเงื่อนไข ก็มีโอกาสเป็นเจ้าของไอเทมแรร์น่ารักๆ ฟรี

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. – 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลากดสุ่มกาชา : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. – 1 มีนาคม 2566 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. – 31 มีนาคม 2566 เวลา 23.59 น.
**ขยายระยะเวลากิจกรรมถึง วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 23.59 น. ระยะเวลากดสุ่มกาชาถึง วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 06.59 น.

Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !!

: รายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรม :

สามารถหมุนตู้สุ่ม Gacha Event ด้วยแต้ม
Event Point จำนวน 2 Event Point / การสุ่ม 1 ครั้ง

ทำภารกิจเต้น 1 รอบ (โหมดใดเพลงใดก็ได้) = จะได้รับ 1 Event Point
(ซึ่งจะสามารถสะสมแต้มได้สูงสุดเพียง 10 Event Point / 1 วัน)
(แต้ม Event Point จะ Update ในวันถัดไปหลัง 12.00 น. ของทุกวัน)
(หากแต้มยังไม่อัพเดท รอบเต้นจะยังนับเป็นของวันก่อนหน้า)

: รายการไอเทม :

ลำดับ รายการไอเทม สุ่มระยะเวลา
(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
1 Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! ส่วนหลัง
Leaf Umbrella
ได้รับ
ระยะเวลา ถาวร
2 Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! ทรงผม
ไอเทมชาย
Artist Couple Style
ไอเทมหญิง
Artist Couple Style
สุ่มได้รับ
ระยะเวลา ถาวร
3 Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! เสื้อ
ไอเทมชาย
Artist Couple Style
ไอเทมหญิง
Artist Couple Style
สุ่มได้รับ
ระยะเวลา ถาวร
4 Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! กางเกง
ไอเทมชาย
Artist Couple Style
ไอเทมหญิง
Artist Couple Style
สุ่มได้รับ
ระยะเวลา ถาวร
5 Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! รองเท้า
ไอเทมชาย
Artist Couple Style
ไอเทมหญิง
Artist Couple Style
สุ่มได้รับ
ระยะเวลา ถาวร
6 Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! ไอเทมถือ
Sweet and Refreshing Cocktail
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
7 Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! ทรงผม
ไอเทมชาย
Rainbow suspenders couple 
ไอเทมหญิง
Rainbow suspenders couple
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
8 Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! เซต
ไอเทมชาย
Rainbow suspenders couple
ไอเทมหญิง
Rainbow suspenders couple
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
9 Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! รองเท้า
ไอเทมชาย
Rainbow suspenders couple
ไอเทมหญิง
Rainbow suspenders couple
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
10 Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! ทรงผม
ไอเทมชาย
Flower Viewing Couple
ไอเทมหญิง
Flower Viewing Couple
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
11 Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! เสื้อ
ไอเทมชาย
Flower Viewing Couple
ไอเทมหญิง
Flower Viewing Couple
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
12 Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! กางเกง
ไอเทมชาย
Flower Viewing Couple
ไอเทมหญิง
Flower Viewing Couple
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
13 Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! รองเท้า
ไอเทมชาย
Flower Viewing Couple
ไอเทมหญิง
Flower Viewing Couple
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
14 Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! ทรงผม
ไอเทมชาย
Comfortable Green Couple Style
ไอเทมหญิง
Comfortable Green Couple Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
15 Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! เสื้อ
ไอเทมชาย
Comfortable Green Couple Style
ไอเทมหญิง
Comfortable Green Couple Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
16 Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! กางเกง
ไอเทมชาย
Comfortable Green Couple Style
ไอเทมหญิง
Comfortable Green Couple Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
17 Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! รองเท้า
ไอเทมชาย
Comfortable Green Couple Style
ไอเทมหญิง
Comfortable Green Couple Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
18 Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! ทรงผม
ไอเทมชาย
Enjoying Summer Dandy Casual
ไอเทมหญิง
Dots See-Through Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
19 Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! เสื้อ
ไอเทมชาย
Enjoying Summer Dandy Casual
ไอเทมหญิง
Dots See-Through Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
20 Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! กางเกง
ไอเทมชาย
Enjoying Summer Dandy Casual
ไอเทมหญิง
Dots See-Through Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
21 Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! รองเท้า
ไอเทมชาย
Enjoying Summer Dandy Casual
ไอเทมหญิง
Dots See-Through Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน

Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !!

Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !!

Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !!

Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !!

Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !!

 Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !!

Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !!

เงื่อนไขระบบ GACHA! EVENT
– สามารถสะสมแต้มจากรอบเต้นได้สูงสุดเพียง 10 Event Point / 1 วัน
แต้ม Event Point จะ Update ในวันถัดไปหลัง 12.00 น. ของทุกวัน
Item Code ผูกมัดกับไอดีที่ร่วมกิจกรรม และไม่สามารถนำไอเทมโค้ดไปเติมเข้าไอดีอื่นได้

– ต้องมีผู้เล่นในห้องตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และได้รับ EXP หรือ DEN หลังจบเพลง จึงจะนับเป็น 1 รอบเต้น
– 1 ไอเทมโค้ด สามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียวต่อ 1 ตัวละคร
– Item Code ใช้งานได้กับไอดีเกม Audition เท่านั้น
– Item Code จะแสดงระยะเวลาของไอเทมตามที่กำหนดทันทีที่ขอรับมา
Item Code ถาวรไม่สามารถเติมซ้ำได้ หากมีการเติมซ้ำระยะเวลาของไอเทมจะไม่เพิ่มขึ้น และทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
หากมีไอเทมถาวรอยู่ในตัวละครแล้ว จะสามารถใช้ Item Code ถาวรซ้ำได้
ในการแจ้งปัญหาทุกครั้ง จะต้องแนบรูป error ที่พบขณะทำการใช้ Item Code ทุกครั้ง
หากพบปัญหาการใช้ Item Code แนะนำให้แจ้งปัญหาที่หน้าเว็บไซต์ ก่อนจะทำการใช้ Item Code อื่นในของประเภทไอเทมเดียวกันเติมซ้ำไปอีกครั้ง

– ในกรณีที่ Item Code เป็นระยะเวลาถาวร จะไม่สามารถเติมซ้ำเพื่อสะสมระยะเวลาได้
– หากในไอดีมีไอเทมชิ้นนั้นอยู่แล้วแบบชั่วคราว จะเป็นการเพิ่มระยะเวลาตามเงื่อนไขที่โปรโมชั่นกำหนด
– ของรางวัลใช้สวมใส่เพื่อความสวยงาม, แบ่งตามเพศของตัวละคร และไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ประกาศเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
ทีมงาน AUDITION