กิจกรรมภายในงาน Meet & Greet

Lucky Draw
คนละสไตล์
audition