[AUDITION] แดนซ์สนั่น มันส์กระจาย “โหมดเยอะแดนซ์มันส์ เคาะแป้นมันส์มือ”

5374

[AUDITION] แดนซ์สนั่น มันส์กระจาย “โหมดเยอะแดนซ์มันส์ เคาะแป้นมันส์มือ”

Audition PC ชวนเต้นวันที่ 18 มิถุนายน 2562
โหมดเยอะแดนซ์มันส์ เคาะแป้นมันส์มือ

: ระยะเวลากิจกรรม :
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 00.01 – 23.59 น.

: รายละเอียดกิจกรรม :
เต้นโหมด beat up ครบ 15 รอบ
ได้รับ
เสื้อ It’s not normal Couple Style ระยะเวลา 60 วัน

เต้นโหมด Beat Rush ครบ 15 รอบ
ได้รับ กางเกง It’s not normal Couple Style ระยะเวลา 60 วัน

เต้นโหมด Crazy 4 ครบ 15 รอบ
ได้รับ รองเท้า It’s not normal Couple Style ระยะเวลา 60 วัน

[AUDITION] แดนซ์สนั่น มันส์กระจาย “โหมดเยอะแดนซ์มันส์ เคาะแป้นมันส์มือ”  ทีมงานจะมอบของรางวัลเข้า “ตัวละคร” โดยจะมอบให้ภายใน 15 วันหลังจากจบกิจกรรมค่ะ

: เงื่อนไขกิจกรรม :
– ทุกไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
– 1 ไอดี สามารถร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลได้เฉพาะซอย 1 เท่านั้น
– ต้องมีผู้เล่นในห้องตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และได้รับ EXP หรือ DEN หลังจบเพลง จึงจะนับเป็น 1 รอบเต้น
– ของรางวัลใช้สวมใส่เพื่อความสวยงาม, แบ่งตามเพศของตัวละคร และไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
– หากไม่ได้รับของรางวัลต้องแจ้งปัญหาภายใน 7 วัน หลังกำหนดส่งของรางวัล คลิกที่นี่!
– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562
ทีมงาน AUDITION

[AUDITION] แดนซ์สนั่น มันส์กระจาย “โหมดเยอะแดนซ์มันส์ เคาะแป้นมันส์มือ”  [AUDITION] แดนซ์สนั่น มันส์กระจาย “โหมดเยอะแดนซ์มันส์ เคาะแป้นมันส์มือ”
[AUDITION] แดนซ์สนั่น มันส์กระจาย “โหมดเยอะแดนซ์มันส์ เคาะแป้นมันส์มือ”  FACEBOOK  [AUDITION] แดนซ์สนั่น มันส์กระจาย “โหมดเยอะแดนซ์มันส์ เคาะแป้นมันส์มือ”  YOUTUBE  [AUDITION] แดนซ์สนั่น มันส์กระจาย “โหมดเยอะแดนซ์มันส์ เคาะแป้นมันส์มือ”  INSTAGRAM  [AUDITION] แดนซ์สนั่น มันส์กระจาย “โหมดเยอะแดนซ์มันส์ เคาะแป้นมันส์มือ”  TWITTER