2.น้องแอนนี่ Anz Miki ` 

1.น้องลี่
3.ไอซ์ Lt’ Aminda…
audition