14.น้อง ปุ๊ก VR​ Pooko

13.น้องฟอร์ด  Bourbon 
15.น้อง อาย 4Guz Dulcie
audition