11.น้องอาม Army 

11.น้องอัญ Sky ’Aylinx 
13.น้องฟอร์ด  Bourbon 
audition