Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล ..

4964

Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล ..

AUDITION เกมแดนซ์ออนไลน์สุดฮิตอันดับ 1 ของเมืองไทย จาก PLAYPARK.COM
ขอเชิญชวนขาแดนซ์ทุกคน มาร่วมกิจกรรมจับคู่เสื้อผ้า Dress-up Matching Event สะสมตั๋วแลกรับของรางวัลน่ารัก ๆ ไปใส่กัน

 

ระยะเวลากิจกรรม : 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. – 7 มิถุนายน 2566 (ตามเวลาปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
ช่องทางการแลกรับของรางวัล : สามารถกดแลกรับของรางวัลได้ที่ไอคอนกิจกรรมภายในเกม

Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล ..

: วิธีการเล่นกิจกรรม :
1. กิจกรรมจะสุ่มเพลงสำหรับการเล่นแต่ละรอบ (100 bpm, 125 bpm, 150 bpm)
2. จะมีชุด Avatar อยู่ด้านซ้าย กับแผ่นป้าย 16 แผ่นทางด้านขวา แผ่นป้ายจะแสดงชุด
(4 ผม 4 เสื้อ 4 กางเกง 4 รองเท้า)
3. หลังจากป้ายทั้ง 16 อันเปิดหมดแล้ว จะเริ่มแสดงลูกศรในป้ายแต่ละป้าย โดยผู้เล่นต้องจำลูกศรของป้ายนั้นๆ ที่มีชุดตรงกับชุด Avatar ด้านซ้าย
4. เมื่อแสดงลูกศรเสร็จ ผู้เล่นจะต้องกดลูกศรให้ครบ 4 ตัว (ผม เสื้อ กางเกง รองเท้า) และต้องกดให้ตรงจังหวะเพลงด้วย
5. เมื่อจับคู่สำเร็จ จะได้ตั๋วสำหรับนำไปแลกของรางวัลต่อไป

Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล ..  Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล .. Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล .. Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล ..

: ของรางวัลกิจกรรม :
ไอเทมจากการเข้าเล่นกิจกรรมประจำวัน
ไอเทมถือ Lunar Hanbok Key Ring (Male/Female) ระยะเวลา 7 วัน
– โดยไอเทมจะได้สลับเพศวันเว้นวันไปเรื่อย ๆ
** ยกตัวอย่าง **
วันแรกได้ไอเทมถือ Lunar Hanbok Key Ring (Male)
วันที่สองได้ไอเทมถือ Lunar Hanbok Key Ring (Female)
วันที่สามได้ไอเทมถือ Lunar Hanbok Key Ring (Male)

Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล .. Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล ..
Lunar Hanbok Key Ring (Male) / Lunar Hanbok Key Ring (Female)

: ของรางวัลสำหรับใช้ตั๋วแลก :

รายการไอเทม ระยะเวลา
Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล .. ผู้ชาย
Pure Uni Boy Freshman
( ทรงผม )
1 วัน / 7 วัน / 30 วัน
Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล .. ผู้ชาย
Pure Uni Boy Freshman
( เสื้อ )
1 วัน / 7 วัน / 30 วัน
Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล .. ผู้ชาย
Pure Uni Boy Freshman
( กางเกง )
1 วัน / 7 วัน / 30 วัน
Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล .. ผู้ชาย
Pure Uni Boy Freshman
( รองเท้า )
1 วัน / 7 วัน / 30 วัน
Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล .. ผู้ชาย
Cute Boy Dating Clean
( ทรงผม )
1 วัน / 7 วัน / 30 วัน
Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล .. ผู้ชาย
Cute Boy Dating Clean
( เสื้อ )
1 วัน / 7 วัน / 30 วัน
Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล .. ผู้ชาย
Cute Boy Dating Clean
( กางเกง )
1 วัน / 7 วัน / 30 วัน
Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล .. ผู้ชาย
Cute Boy Dating Clean
( รองเท้า )
1 วัน / 7 วัน / 30 วัน
Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล .. ผู้ชาย
Comfy Daily Look Couple
( ทรงผม )
1 วัน / 7 วัน / 30 วัน
Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล .. ผู้ชาย
Comfy Daily Look Couple
( เสื้อ )
1 วัน / 7 วัน / 30 วัน
Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล .. ผู้ชาย
Comfy Daily Look Couple
( กางเกง )
1 วัน / 7 วัน / 30 วัน
Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล .. ผู้ชาย
Comfy Daily Look Couple
( รองเท้า )
1 วัน / 7 วัน / 30 วัน
Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล .. ผู้หญิง
Innocent Uni Girl Freshman
( ทรงผม )
1 วัน / 7 วัน / 30 วัน
Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล .. ผู้หญิง
Innocent Uni Girl Freshman
( เสื้อ )
1 วัน / 7 วัน / 30 วัน
Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล .. ผู้หญิง
Innocent Uni Girl Freshman
( กระโปรง )
1 วัน / 7 วัน / 30 วัน
Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล .. ผู้หญิง
Innocent Uni Girl Freshman
( รองเท้า )
1 วัน / 7 วัน / 30 วัน
Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล .. ผู้หญิง
Neat Blue Denim Girl
( ทรงผม )
1 วัน / 7 วัน / 30 วัน
Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล .. ผู้หญิง
Neat Blue Denim Girl
( เสื้อ )
1 วัน / 7 วัน / 30 วัน
Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล .. ผู้หญิง
Neat Blue Denim Girl
( กางเกง )
1 วัน / 7 วัน / 30 วัน
Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล .. ผู้หญิง
Neat Blue Denim Girl
( รองเท้า )
1 วัน / 7 วัน / 30 วัน
Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล .. ผู้หญิง
Comfy Daily Look Couple
( ทรงผม )
1 วัน / 7 วัน / 30 วัน
Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล .. ผู้หญิง
Comfy Daily Look Couple
( เสื้อ )
1 วัน / 7 วัน / 30 วัน
Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล .. ผู้หญิง
Comfy Daily Look Couple
( กระโปรง )
1 วัน / 7 วัน / 30 วัน
Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล .. ผู้หญิง
Comfy Daily Look Couple
( รองเท้า )
1 วัน / 7 วัน / 30 วัน

 

: เงื่อนไขกิจกรรม :
1. กิจกรรมสามารถเล่นได้ 7 รอบ / วัน
** ในทุกๆ วันจะเล่นกิจกรรมฟรีได้ 2 รอบ หากต้องการสิทธิ์เพิ่ม จะต้องเต้น 1 เพลง เพื่อรับ 1 สิทธิ์
และสามารถเก็บสะสมสิทธิ์เพิ่มได้ 5 สิทธิ์ / วัน

2. สามารถแลกรับรางวัลได้ 3 รอบ / วัน
3. จำนวนตั๋วที่ได้รับจะแตกต่างกันไปในแต่ละรอบ
– รอบที่ 1 ได้รับ ตั๋ว 1 ใบ
– รอบที่ 2 ได้รับ ตั๋ว 3 ใบ
– รอบที่ 3 ได้รับ ตั๋ว 5 ใบ
– รวมทั้งหมด 9 ใบ / วัน

4. ไอเทมที่ใช้ตั๋วแลกได้ มีทั้งหมด 12 ชิ้น (ทรงผม เสื้อ กางเกง รองเท้า อย่างละ 3 ชิ้น)
5. ตั๋วจะแบ่งออกเป็น ผม เสื้อ กางเกง รองเท้า โดยแต่ละส่วนจะมีอัตราแลกของรางวัลดังนี้
– ตั๋ว 3 ใบ แลกไอเทม 1 วัน
– ตั๋ว 10 ใบ แลกไอเทม 7 วัน
– ตั๋ว 20 ใบ แลกไอเทม 30 วัน
** ตั๋วที่ใช้แลกจะต้องตรงกับประเภทไอเทมที่จะแลก เช่นไอเทมทรงผม 30 วัน ต้องใช้ตั๋วทรงผม 20 ใบ
6. สามารถแลกตั๋วจากประเภทนึงไปอีกประเภทนึงได้ ด้วยอัตราแลก 2:1
** ยกตัวอย่าง ใช้ตั๋วทรงผม 2 ใบ แลกเป็นตั๋ว เสื้อ 1 ใบ
7. หากไม่ได้รับของรางวัลจากกิจกรรมที่ร่วม ต้องแจ้งปัญหาภายใน 7 วัน คลิกที่นี่!
8. ของรางวัลใช้สวมใส่เพื่อความสวยงาม, แบ่งตามเพศของตัวละคร และไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

________________________________________________________________________

ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566
ทีมงาน AUDITION

Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล .. Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล ..
Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล .. FACEBOOK  Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล .. YOUTUBE  Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล .. INSTAGRAM  Dress-up Matching Event จับคู่เสื้อผ้า สะสมตั๋วแลกของรางวัล .. TWITTER