เปิดลงทะเบียนข้อมูล ย้าย Coin เป็น Diamond ครั้งที่ 3

2521

เปิดลงทะเบียนข้อมูล ย้าย Coin เป็น Diamond ครั้งที่ 3
เปิดลงทะเบียนครั้งที่ 3 แล้ว! สำหรับผู้ที่มี Coin เก่าอยู่ในระบบกาชาเวอร์ชันก่อนหน้า สามารถย้าย Coin ของท่านเข้าสู่ระบบ Premium Gacha ได้แล้ว! โดยสามารถแจ้งไอดีที่มีความประสงค์ขอย้าย Coin เป็น Diamond ผ่านลิงก์ลงทะเบียนได้ที่นี่

ครั้งที่ 2 ระยะเวลาลงทะเบียน: 22 – 27 สิงหาคม 2566 เวลา 23.59 น.
ดำเนินการย้าย Coin เป็น Diamond: 28 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น.

ครั้งที่ 3 ระยะเวลาลงทะเบียน: 26 – 29 ตุลาคม 2566 เวลา 23.59 น.
ดำเนินการย้าย Coin เป็น Diamond: 30 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น.

เปิดลงทะเบียนข้อมูล ย้าย Coin เป็น Diamond ครั้งที่ 3

คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ขอย้าย Coin

 

เงื่อนไขการลงทะเบียน :
1. อัตราส่วนการย้าย Coin และ Diamond จะเป็นสัดส่วน 1:1 (เช่น 1000 Coin ย้ายไปเป็น 1000 Diamond)
2. การดำเนินการย้าย Coin เป็น Diamond จะเป็นการย้ายจำนวน Coin ทั้งหมด ไปเป็น Diamond โดยไม่สามารถย้ายแบบระบุจำนวนได้
3. กรณีลงทะเบียนในระบบแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้
4. กรณีลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยัน
5. ไอดีที่แจ้งขอย้าย Coin ต้องมีการสร้างตัวละครออดิชันแล้ว จึงจะสามารถดำเนินการย้ายได้ (สำหรับไอดีที่ยังไม่มีตัวละครให้ทำการสร้างตัวละครในเกมก่อนทำการลงทะเบียน)
6. ระบบจะทำการดำเนินการย้าย Coin ไป Diamond ตามข้อมูลที่ลงทะเบียนมาเท่านั้น
7. หากเลยระยะเวลาลงทะเบียน และไม่ได้ลงทะเบียนจะไม่สามารถแจ้งขอย้าย Coin ได้
8. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ประกาศเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566
ทีมงาน AUDITION

เปิดลงทะเบียนข้อมูล ย้าย Coin เป็น Diamond ครั้งที่ 3  เปิดลงทะเบียนข้อมูล ย้าย Coin เป็น Diamond ครั้งที่ 3
เปิดลงทะเบียนข้อมูล ย้าย Coin เป็น Diamond ครั้งที่ 3  FACEBOOK เปิดลงทะเบียนข้อมูล ย้าย Coin เป็น Diamond ครั้งที่ 3  YOUTUBE เปิดลงทะเบียนข้อมูล ย้าย Coin เป็น Diamond ครั้งที่ 3  INSTAGRAM