รูปตัวอย่างการตั้งกล้องขณะแข่งขัน

รูปตัวอย่างการตั้งกล้องขณะแข่งขัน
Screenshot 2021-06-04 151837
audition