มาทำความรู้จักกับ Mandrake System

10224

Mandrake System : ระบบนี้ผู้เล่นสามารถปลูกเมล็ดเด็กน้อยจากสวนคู่รัก ซึ่งจะเติบโตเป็นเด็กน้อย [Pet] ได้

เงื่อนไขการปลูกเด็กน้อย
– สำหรับคู่รักที่แต่งงาน[มีแหวน]แล้วเท่านั้น โดยสามารถซื้อ เมล็ดเด็กน้อยได้จาก Shop สวนคู่รัก หมวดสนับสนุน ในราคา 11,000 Cash

– สามารถเลือกเพศของเมล็ดเด็กน้อยที่ต้องการได้ [ชาย-หญิง]
– สามารถซื้อได้เพียงครั้งละ 1 ชนิดเท่านั้น หากต้องการจะเลี้ยงใหม่จำเป็นต้องเลี้ยงคนเดิมให้โตเสียก่อน
**หากคู่รักทำการหย่าเมล็ดเด็กน้อย จะหายไปทันที**

มาทำความรู้จักกับ Mandrake System

– หลังจากซื้อเมล็ดเด็กน้อยเรียบร้อยแล้ว จะมีไอค่อนห้องเลี้ยงเด็ก ด้านซ้ายบนของหน้าจอ สามารถกดปุ่มนี้เพื่อเข้าห้องเลี้ยงเด็ก

มาทำความรู้จักกับ Mandrake System

มาทำความรู้จักกับ Mandrake System

ขั้นตอนการเลี้ยงดูเมล็ดเด็กน้อย

– การเติบโตของเมล็ดเด็กน้อยนั้น จะมีอยู่ด้วยกัน 6 ระดับ แต่ละระดับจะมีคำสั่งในการเลี้ยงดูแตกตางกันออกไป ดังนี้

ระดับที่ 1 : คำสั่งในการเลี้ยง คือ รดน้ำ, ใส่ปุ๋ย
ปัดฝุ่น, สารคุ้มกัน และ ชุบชีวิต
มาทำความรู้จักกับ Mandrake System

ระดับที่ 2 : คำสั่งในการเลี้ยง คือ รดน้ำ, ใส่ปุ๋ย,
ปัดฝุ่น และ สารคุ้มกัน

มาทำความรู้จักกับ Mandrake System
ระดับที่ 3 : คำสั่งในการเลี้ยง คือ ให้นม, กล่อมด้วยเพลง,
ลูบ, เล่นตุ๊กตาเป็ด ของเล่นอื่นๆ และในระดับนี้สามารถใช้
ไอเทมโสมเกาหลี เมื่อใช้แล้วจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้เมล็ด
เด็กน้อย เป็นระยะเวลา 7 วัน 
ทำให้การเจริญเติบโตไม่ลดระดับลง (เป็นไอเทม Cash)
มาทำความรู้จักกับ Mandrake System
ระดับที่ 4 : คำสั่งในการเลี้ยง คือ ให้นม, กล่อมด้วยเพลง,
ลูบ, เล่นตุ๊กตาเป็ด ของเล่นอื่นๆ และในระดับนี้สามารถใช้
ไอเทมโสมเกาหลี เมื่อใช้แล้วจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้เมล็ด
เด็กน้อย เป็นระยะเวลา 7 วัน 
ทำให้การเจริญเติบโตไม่ลดระดับลง (เป็นไอเทม Cash)
มาทำความรู้จักกับ Mandrake System
ระดับที่ 5 : คำสั่งในการเลี้ยง คือ ให้นม, กล่อมด้วยเพลง,
ลูบ, เล่นตุ๊กตาเป็ด ของเล่นอื่นๆ และในระดับนี้สามารถใช้
ไอเทมโสมเกาหลี เมื่อใช้แล้วจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้เมล็ด
เด็กน้อย เป็นระยะเวลา 7 วัน 
ทำให้การเจริญเติบโตไม่ลดระดับลง (เป็นไอเทม Cash)
**ในระดับนี้ระบบจะทำการสุ่มเสื้อผ้าให้กับเมล็ดเด็กน้อย 
และเด็กน้อยของเราสามารถวิ่งเล่นภายในห้องได้**
มาทำความรู้จักกับ Mandrake System
ระดับที่ 6 : เมล็ดเด็กน้อยจะเติบโตเต็มวัยและจะกลายเป็น
Item Pet เพื่อนๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ My Item
              มาทำความรู้จักกับ Mandrake System


คุณสมบัติของเมล็ดเด็กน้อย 

– เมื่อโตเต็มวัย จะกลายเป็น Pet โดยคู่แต่งงานจะได้รับเด็กน้อยไปคนละ 1 ตัว
– ผู้เล่นมีโอกาสได้รับ DEN ,ชุดเสื้อผ้า DEN แบบสุ่ม หรือ item อื่นๆ เมื่อเมล็ดเด็กน้อยเติบโตกลายเป็น Pet
– เด็กน้อยจะมีอายุ 30 วัน นับตั้งแต่วันที่โตเป็น Pet หากครบแล้ว ไอเทมจะหายไป จะต้องซื้อเมล็ดเด็กน้อยมาเลี้ยงใหม่
– ทันทีที่เติบโตกลายเป็น Pet ระบบจะสุ่ม Bonus EXP ตั้งแต่ 10 -50 % โดยจะสุ่มหลังจากที่กลายเป็น Pet เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
เช่น หากสุ่มได้รับ 20% เด็กน้อยก็จะให้ Bonus EXP 20% ไปตลอด จนกว่าจะหมดอายุไอเทม