เนื้อหา Story Mode EPISODE 1 (เควส E1)

16409
1. เส้นทางเริ่มต้น
สตอรี่ก่อนหน้า : นี่เป็นสตอรี่เริ่มต้น เล่นได้เมื่อถึง Lv.6
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 1600,800
โหมด : เดี่ยว Dance Competition – เพลง : Digital Soul 102bpm (Night)
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Chloe>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Chloe
เงื่อนไข : ทำการ x2 (Perfect ติดกัน 3 ครั้ง)
เงื่อนไขสรุป : Combo-2+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 3
2. ครอบครัว Chloe
สตอรี่ก่อนหน้า : 17
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 4000,2000
โหมด : เดี่ยว Dance Competition – เพลง : Go Go 150bpm (Sweetie)
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Chloe>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Chloe
เงื่อนไข : เต้นเป็นที่หนึ่ง
เงื่อนไขสรุป : ได้ที่หนึ่ง (1st Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : – 
3. ยินดีต้อนรับ
สตอรี่ก่อนหน้า : 1
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 1200,600
โหมด : เดี่ยว Dance Competition – เพลง : Euro 2005 138bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Barbie>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Barbie
เงื่อนไข : ทำการ Perfect มากกว่า 10
เงื่อนไขสรุป : Perfect-10+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 4
4. พบ Jean ครั้งแรก
สตอรี่ก่อนหน้า : 3
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 3200,1600
โหมด : เดี่ยว Dance Competition – เพลง : Canon Groove 105bpm (Spain Moonlight)
จำนวน NPC ในห้อง : 5
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Barbie
เงื่อนไข : เต้นให้ได้ที่สอง
เงื่อนไขสรุป : ได้ที่สอง (2nd Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 5,6,14
5. ถูกจับ??
สตอรี่ก่อนหน้า : 4
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 2000,1000
โหมด : เดี่ยว Dance Competition – เพลง : Funky Town 130bpm (Destiny)
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Policewoman>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Policewoman
เงื่อนไข : เต้น โดยไม่มี Bad และ Miss
เงื่อนไขสรุป : Bad-0, Miss-0
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 7
6. พบมืออาชีพ
สตอรี่ก่อนหน้า : 4
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 2400,1200
โหมด : เดี่ยว Dance Competition-8 – เพลง : Digital Soul 102bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Scotch>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Barbie
เงื่อนไข : ทำการ x3 (Perfect ติดกัน 4 ครั้ง)
เงื่อนไขสรุป : Combo-3+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 8
7. ตำนาน
สตอรี่ก่อนหน้า : 5
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 2400,1200
โหมด : เดี่ยว Dance Competition – เพลง : Disco World 124bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Policewoman>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Policewoman
เงื่อนไข : เต้นเป็นที่หนึ่ง
เงื่อนไขสรุป : ได้ที่หนึ่ง (1st Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 9
8. ครู
สตอรี่ก่อนหน้า : 6
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 1920,960
โหมด : เดี่ยว Dance Advance – เพลง : Chinese Lady 118bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Rain>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Barbie
เงื่อนไข : ทำการ x2 (Perfect ติดกัน 3 ครั้ง)
เงื่อนไขสรุป : Combo-2+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 10
9. วันที่สดใส
สตอรี่ก่อนหน้า : 7
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 2400,1200
โหมด : เดี่ยว Dance Competition-8 – เพลง : Funky Town 130bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Policewoman>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Policewoman
เงื่อนไข : คะแนนมากกว่า 300,000
เงื่อนไขสรุป : Score-300000+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : – 
10. มือไวใจเร็ว
สตอรี่ก่อนหน้า : 8
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 2000,1000
โหมด : เดี่ยว Dance Advance – เพลง : U Know 90bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Rain>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Barbie
เงื่อนไข : ทำการ x3 (Perfect ติดกัน 4 ครั้ง)
เงื่อนไขสรุป : Combo-3+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 11,12
11. เยี่ยม Chloe
สตอรี่ก่อนหน้า : 10
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 2400,1200
โหมด : เดี่ยว Dance Advance – เพลง : Digital Soul 102bpm (Beautiful)
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Chloe>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Chloe
เงื่อนไข : เต้น โดยไม่มี Miss
เงื่อนไขสรุป : Miss-0
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : – 
12. ชนะ Jean 1
สตอรี่ก่อนหน้า : 10
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 1600,800
โหมด : เดี่ยว Dance Competition – เพลง : Beat City 120bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 5
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Scotch
เงื่อนไข : เต้นเป็นที่หนึ่ง
เงื่อนไขสรุป : ได้ที่หนึ่ง (1st Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 13,17
13. ชนะ Jean 2
สตอรี่ก่อนหน้า : 12
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 2400,1200
โหมด : เดี่ยว Dance Advance – เพลง : Elec Bossa 123bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 5 <Jean>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Scotch
เงื่อนไข : ทำการ x4 (Perfect ติดกัน 5 ครั้ง)
เงื่อนไขสรุป : Combo-4+.
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 16
14. ฮีโร่ Diego
สตอรี่ก่อนหน้า : 4
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 6000,3000
โหมด : เดี่ยว Dance Competition – เพลง : Canon Groove 105bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Diego>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Diego
เงื่อนไข : เต้นเป็นที่หนึ่ง
เงื่อนไขสรุป : ได้ที่หนึ่ง (1st Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 15
15. คนดัง
สตอรี่ก่อนหน้า : 14
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 3200,1600
โหมด : ทีม Dance Competition – เพลง : Swan Lake 118bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 5 <Diego>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Diego
เงื่อนไข : ทำการ x4 (Perfect ติดกัน 5 ครั้ง)
เงื่อนไขสรุป : Combo-4+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : – 
16. ไปกับเพื่อน
สตอรี่ก่อนหน้า : 13
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 2000,1000
โหมด : ทีม Dance Competition – เพลง : Go Go 150bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 5 <Chloe,Barbie>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Barbie
เงื่อนไข : ทีมชนะ
เงื่อนไขสรุป : ทีมชนะ (1st Team Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 18
17. ทำนาย
สตอรี่ก่อนหน้า : 12
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 2000,1000
โหมด : เดี่ยว Dance Competition – เพลง : Canon Groove 105bpm (New York)
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Pluto>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Pluto
เงื่อนไข : เต้นเป็นที่หนึ่ง
เงื่อนไขสรุป : ได้ที่หนึ่ง (1st Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 2,19
18. มุ่งสู่ฝัน
สตอรี่ก่อนหน้า : 16
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 2000,1000
โหมด : เดี่ยว Dance Competition-8 – เพลง : Digital Soul 102bpm (Get on the floor)
จำนวน NPC ในห้อง : 4 <Chloe,Barbie,Scotch,Rain>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Chloe
เงื่อนไข : เต้นโดยไม่มี Bad และ Miss
เงื่อนไขสรุป : Bad-0, Miss-0
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 20
19. ความหวังทอแสง
สตอรี่ก่อนหน้า : 17
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 3600,1800
โหมด : เดี่ยว Dance Advance – เพลง : Destiny 132bpm (B Soul Funk)
จำนวน NPC ในห้อง : 3 <Pluto>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Pluto
เงื่อนไข : ทำการ x4 (Perfect ติดกัน 5 ครั้ง)
เงื่อนไขสรุป : Combo-4+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : – 
20. เริ่มใหม่
สตอรี่ก่อนหน้า : 18
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 4000,2000
โหมด : เดี่ยว Crazy Dance-4 – เพลง : Blackout House 130bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 5
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Chloe
เงื่อนไข : เต้น ได้อย่างน้อยที่สาม
เงื่อนไขสรุป : ได้อย่างน้อยที่สาม (1st,2nd,3rd Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 21
21. เริ่มการผจญภัย
สตอรี่ก่อนหน้า : 20
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 2000,1000
โหมด : เดี่ยว Dance Competition – เพลง : Canon Groove 105bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 5 <Chloe,Pluto,Barbie,Diego,Rain>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Chloe
เงื่อนไข : เต้น ได้อย่างน้อยที่สาม และทำการ Perfect มากกว่า 10
เงื่อนไขสรุป : ได้อย่างน้อยที่สาม (1st,2nd,3rd Place), Perfect-10+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 23
22. ฝึกพิเศษกับ Barbie
สตอรี่ก่อนหน้า : 21
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 2800,1400
โหมด : เดี่ยว Dance Competition – เพลง : You 136bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Barbie>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Barbie
เงื่อนไข : ทำการ Perfect มากกว่า 15 และไม่มี Bad
เงื่อนไขสรุป : Perfect-15+, Bad-0
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 24,26
23. โลกใหม่
สตอรี่ก่อนหน้า : 21
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 3600,1800
โหมด : เดี่ยว Dance Competition – เพลง : Funky Town 130bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 5
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Rain
เงื่อนไข : เต้น เป็นที่หนึ่ง ทำการ Perfect มากกว่า 15 และไม่มี Bad
เงื่อนไขสรุป : ได้ที่หนึ่ง (1st Place), Perfect-15+, Bad-0
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 22,25
24. ฝึกซ้อม 1
สตอรี่ก่อนหน้า : 22
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 5200,2600
โหมด : เดี่ยว Dance Advance – เพลง : You 136bpm (Dance Flower,No Space)
จำนวน NPC ในห้อง : 5 <Ferina (ยังไม่รู้จักกัน)>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Barbie
เงื่อนไข : เต้น เป็นที่หนึ่ง และทำการ Perfect มากกว่า 10
เงื่อนไขสรุป : ได้ที่หนึ่ง (1st Place), Perfect-10+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : – 
25. เพิ่ม EXP
สตอรี่ก่อนหน้า : 23
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 2800,1400
โหมด : เดี่ยว Dance Advance – เพลง : Party Party 130bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 5
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Rain
เงื่อนไข : คะแนนมากกว่า 450,000 และไม่มี Bad
เงื่อนไขสรุป : Score-450000+, Bad-0
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 27
26. ฝึกพิเศษกับ Diego
สตอรี่ก่อนหน้า : 22
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 4400,2200
โหมด : เดี่ยว Dance Competition-8 – เพลง : Canon 2007 105bpm (Dance Flower)
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Diego>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Diego
เงื่อนไข : เต้น โดยไม่มี Bad และ Miss
เงื่อนไขสรุป : Bad-0, Miss-0
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 29,32
27. พบกับ Clinton ครั้งแรก
สตอรี่ก่อนหน้า : 25
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 4000,2000
โหมด : เดี่ยว Crazy Dance-4 – เพลง : Dance Dance 132bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 5
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Rain
เงื่อนไข : คะแนนมากกว่า 400,000 และไม่มี Bad
เงื่อนไขสรุป : Score-400000+, Bad-0
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 28
28. หลบ!!
สตอรี่ก่อนหน้า : 27
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 4000,2000
โหมด : ทีม Crazy Dance-4 – เพลง : Hands Up!!! 135bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 3 <Rain>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Rain
เงื่อนไข : ทีมชนะ
เงื่อนไขสรุป : ทีมชนะ (1st Team Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 30,34
29. ฝึกซ้อม 2
สตอรี่ก่อนหน้า : 26
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 4800,2400
โหมด : เดี่ยว Crazy Dance-4 – เพลง : Roller Coast 125bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 5
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Diego
เงื่อนไข : ทำการ Perfect มากกว่า 10 ไม่มี Cool และ Bad
เงื่อนไขสรุป : Perfect-10+, Cool-0, Bad-0
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : – 
30. เพื่อนร่วมทางคนใหม่
สตอรี่ก่อนหน้า : 28
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 4000,2000
โหมด : เดี่ยว Dance Competition – เพลง : In the Groove 130bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Ferina>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Ferina
เงื่อนไข : เต้น เป็นที่หนึ่ง ทำการ x3 (Perfect ติดกัน 4 ครั้ง) และทำการ Perfect มากกว่า 15
เงื่อนไขสรุป : ได้ที่หนึ่ง (1st Place), Combo-3+, Perfect-15+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 31
31. สนามแข่งขันเต้น
สตอรี่ก่อนหน้า : 30
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 5200,2600
โหมด : เดี่ยว Dance Competition-8 – เพลง : Canon Groove 105bpm (Disco World)
จำนวน NPC ในห้อง : 5
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Ferina
เงื่อนไข : เต้น เป็นที่หนึ่ง
เงื่อนไขสรุป : ได้ที่หนึ่ง (1st Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 38
32. ฝึกพิเศษกับ Chloe
สตอรี่ก่อนหน้า : 26
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 4800,2400
โหมด : เดี่ยว Crazy Dance-4 – เพลง : DJ Euro Mix 140bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 5 <Chloe>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Chloe
เงื่อนไข : คะแนนมากกว่า 450,000 และทำการ Perfect มากกว่า 10
เงื่อนไขสรุป : Score-450000+, Perfect-10+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 33,35
33. ฝึกซ้อม 3
สตอรี่ก่อนหน้า : 32
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 6000,3000
โหมด : เดี่ยว Crazy Dance-8 – เพลง : Digital Soul 102bpm (Dance Flower)
จำนวน NPC ในห้อง : 5
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Chloe
เงื่อนไข : เต้น เป็นที่หนึ่ง
เงื่อนไขสรุป : ได้ที่หนึ่ง (1st Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : – 
34. วุ่นวายกับ Clinton 1
สตอรี่ก่อนหน้า : 28
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 4400,2200
โหมด : ทีม Dance Competition-8 – เพลง : Canon Groove 105bpm (Dance Flower,No Space)
จำนวน NPC ในห้อง : 5 <Rain,Ferina>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Ferina
เงื่อนไข : ทีมชนะ
เงื่อนไขสรุป : ทีมชนะ (1st Team Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 36
35. ฝึกพิเศษกับ Scotch
สตอรี่ก่อนหน้า : 32
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 6400,3200
โหมด : เดี่ยว Crazy Dance-4 – เพลง : Swan Lake 118bpm (Get on the floor)
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Scotch>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Scotch
เงื่อนไข : ทำการ Perfect มากกว่า 25 ไม่มี Bad
เงื่อนไขสรุป : Perfect-25+, Bad-0
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 37
36. วุ่นวายกับ Clinton 2
สตอรี่ก่อนหน้า : 34
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 5200,2600
โหมด : ทีม Dance Competition – เพลง : Canon Groove 105bpm (Blackout House)
จำนวน NPC ในห้อง : 5 <Rain,Ferina>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Ferina
เงื่อนไข : ทีมชนะ และไม่มี Cool
เงื่อนไขสรุป : ทีมชนะ (1st Team Place), Bad-0
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : – 
37. อะไรหรือที่พลาดไป?
สตอรี่ก่อนหน้า : 35
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 5200,2600
โหมด : เดี่ยว Dance Competition – เพลง : Driving at Night 140bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Ferina>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Ferina
เงื่อนไข : ทำการ Perfect มากกว่า 20 และ Great มากกว่า 20
เงื่อนไขสรุป : Perfect-20+, Great-20+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : – 
38. ช่อดอกไม้
สตอรี่ก่อนหน้า : 31
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 6400,3200
โหมด : เดี่ยว Crazy Dance-8 – เพลง : Canon Groove 105bpm (Destiny)
จำนวน NPC ในห้อง : 5 <Chloe,Ferina,Barbie,Diego,Rain>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Chloe
เงื่อนไข : เต้น ได้อย่างน้อยที่สี่ และทำการ x2 (Perfect ติดกัน 3 ครั้ง)
เงื่อนไขสรุป : ได้อย่างน้อยที่สี่ (1st,2nd,3rd,4th Place), Combo-2+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 39
39. ฝึกสอนบทสุดท้าย
สตอรี่ก่อนหน้า : 38
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 6000,3000
โหมด : เดี่ยว Crazy Dance-4 – เพลง : Swan Lake 118bpm (Doo Doop)
จำนวน NPC ในห้อง : 3 <Rain>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Rain
เงื่อนไข : คะแนนมากกว่า 600,000 และไม่มี Bad
เงื่อนไขสรุป : Score-600000+, Bad-0
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 40
40. มุ่งสู่เวที
สตอรี่ก่อนหน้า : 39
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 7200,3600
โหมด : ทีม Crazy Dance-8 – เพลง : Canon Groove 105bpm (Yo! DJ!)
จำนวน NPC ในห้อง : 5 <Rain,Ferina>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Rain
เงื่อนไข : ทีมชนะ
เงื่อนไขสรุป : ทีมชนะ (1st Team Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 41
41. โลกที่ถูกลืม
สตอรี่ก่อนหน้า : 40
จำนวนรอบที่ต้องการ : 5
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 3200,1600
โหมด : เดี่ยว Dance Competition
จำนวนคนที่ต้องการในห้อง : 5+
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Chloe
เงื่อนไข : เต้น เป็นที่หนึ่ง
เงื่อนไขสรุป : ได้ที่หนึ่ง (1st Place) <มี 5 คนในห้อง>
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 42,43
42. เส้นผมบังภูเขา
สตอรี่ก่อนหน้า : 41
จำนวนรอบที่ต้องการ : 5
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 2400,1200
โหมด : เดี่ยว Freestyle Battle
จำนวนคนที่ต้องการในห้อง : 5+
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Chloe
เงื่อนไข : เต้น ได้อย่างน้อยที่สาม
เงื่อนไขสรุป : ได้อย่างน้อยที่สาม (1st,2nd,3rd Place) <มี 5 คนในห้อง>
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 45
43. วันดีมีลมพัดเย็น
สตอรี่ก่อนหน้า : 41
จำนวนรอบที่ต้องการ : 7
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 4400,2200
โหมด : เดี่ยว Dance Competition
จำนวนคนที่ต้องการในห้อง : –
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Chloe
เงื่อนไข : คะแนนมากกว่า 500,000
เงื่อนไขสรุป : Score-500000+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 44
44. เทศกาลการเต้น Carnival
สตอรี่ก่อนหน้า : 43
จำนวนรอบที่ต้องการ : 5
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 6400,3200
โหมด : เดี่ยว Dynamic-8
จำนวนคนที่ต้องการในห้อง : –
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Chloe
เงื่อนไข : ทำการ Perfect มากกว่า 20
เงื่อนไขสรุป : Perfect-20+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : – 
45. แผนร้ายเหล่า Crazy
สตอรี่ก่อนหน้า : 42
จำนวนรอบที่ต้องการ : 5
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 5600,2800
โหมด : เดี่ยว Crazy Dance-8
จำนวนคนที่ต้องการในห้อง : –
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Chloe
เงื่อนไข : ทำการ x4 (Perfect ติดกัน 5 ครั้ง)
เงื่อนไขสรุป : Combo-4+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 46,47
46. ชัยชนะของฉัน
สตอรี่ก่อนหน้า : 45
จำนวนรอบที่ต้องการ : 5
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 4000,2000
โหมด : ทีม Night Dance-4
จำนวนคนที่ต้องการในห้อง : – (แต่โหมดทีมต้องการคน)
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Chloe
เงื่อนไข : ทีมชนะ
เงื่อนไขสรุป : ทีมชนะ (1st Team Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 48
47. ยังจำได้
สตอรี่ก่อนหน้า : 45
จำนวนรอบที่ต้องการ : 3
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 3600,1800
โหมด : ทีม B-Boy Battle-4
จำนวนคนที่ต้องการในห้อง : – (แต่โหมดทีมต้องการคน)
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Chloe
เงื่อนไข : ทีมชนะ
เงื่อนไขสรุป : ทีมชนะ (1st Team Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 49
48. ชัยชนะเพื่อทุกคน
สตอรี่ก่อนหน้า : 46
จำนวนรอบที่ต้องการ : 1
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 6400,3200
โหมด : ทีม Dance Battle
จำนวนคนที่ต้องการในห้อง : – (แต่โหมดทีมต้องการคน)
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Chloe
เงื่อนไข : ทีมชนะ และทำการ x6 (Perfect ติดกัน 7 ครั้ง)
เงื่อนไขสรุป : ทีมชนะ (1st Team Place), Combo-6+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : – 
49. เชื่อในพรหมลิขิตไหม?
สตอรี่ก่อนหน้า : 40
จำนวนรอบที่ต้องการ : 5
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 5600,2800
โหมด : ทีม Couple Dance-4
จำนวนคนที่ต้องการในห้อง : 2+
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Chloe
เงื่อนไข : ได้หัวใจ 5 ดวงขึ้นไป และทีมชนะ
เงื่อนไขสรุป : Hearts-5+, [ทีมชนะ (1st Team Place)]
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 50
50. เต้นให้ดูหน่อยสิ
สตอรี่ก่อนหน้า : 49
จำนวนรอบที่ต้องการ : 5
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 3600,1800
โหมด : ทีม Dynamic-4
จำนวนคนที่ต้องการในห้อง : – (แต่โหมดทีมต้องการคน)
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Chloe
เงื่อนไข : คะแนนที่ตัวเราเองมากกว่า 500,000 และทีมชนะ
เงื่อนไขสรุป : Self Score-500000+, ทีมชนะ (1st Team Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 51,52,53
51. ฝึกไม่หยุดยั้ง
สตอรี่ก่อนหน้า : 50
จำนวนรอบที่ต้องการ : 5
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 5200,2600
โหมด : เดี่ยว Dance Advance
จำนวนคนที่ต้องการในห้อง : 5+
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Chloe
เงื่อนไข : เต้น ได้อย่างน้อยที่สาม และทำการ x4 (Perfect ติดกัน 5 ครั้ง)
เงื่อนไขสรุป : ได้อย่างน้อยที่สาม (1st,2nd,3rd Place), Combo-4+ <มี 5 คนในห้อง>
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : – 
52. ประสบการณ์ใหม่
สตอรี่ก่อนหน้า : 50
จำนวนรอบที่ต้องการ : 7
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 6400,3200
โหมด : เดี่ยว Dynamic-4
จำนวนคนที่ต้องการในห้อง : –
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Chloe
เงื่อนไข : คะแนนมากกว่า 600,000 และไม่มี Bad
เงื่อนไขสรุป : Score-600000+, Bad-0
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 54
53. คืนวันเหล่านั้นที่เราอยู่ด้วยกัน
สตอรี่ก่อนหน้า : 50
จำนวนรอบที่ต้องการ : 1
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 3600,1800
โหมด : ทีม Couple Dance-8
จำนวนคนที่ต้องการในห้อง : 2+
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Chloe
เงื่อนไข : ได้หัวใจ 10 ดวงขึ้นไป และ Finish Move ได้ 1 รอบ
เงื่อนไขสรุป : Hearts-10+, FM-1+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 55
54. เรื่องพิชิตเหล่า Crazy
สตอรี่ก่อนหน้า : 52
จำนวนรอบที่ต้องการ : 5
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 6000,3000
โหมด : เดี่ยว Crazy Dance-4
จำนวนคนที่ต้องการในห้อง : –
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Chloe
เงื่อนไข : ทำการ x3 (Perfect ติดกัน 4 ครั้ง) และ Finish Move + Crazy Move ได้ 3 รอบ
เงื่อนไขสรุป : Combo-3+, FM+CFM-3+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 57
55. หนึ่ง~ สอง หนึ่ง~ สอง!!
สตอรี่ก่อนหน้า : 53
จำนวนรอบที่ต้องการ : 5
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 5200,2600
โหมด : One Two Party-Easy
จำนวนคนที่ต้องการในห้อง : –
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Chloe
เงื่อนไข : คะแนนมากกว่า 200,000
เงื่อนไขสรุป : Score-200000+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 56
56. ความผิดพลาดเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จ
สตอรี่ก่อนหน้า : 55
จำนวนรอบที่ต้องการ : 10
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 7600,3800
โหมด : เดี่ยว Dance Competition
จำนวนคนที่ต้องการในห้อง : –
เงื่อนไข : ทำการ x3 (Perfect ติดกัน 4 ครั้ง)
เงื่อนไขสรุป : Combo-3+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : – 
57. ความลับของ Beat Up
สตอรี่ก่อนหน้า : 54
จำนวนรอบที่ต้องการ : 5
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 4000,2000
โหมด : Beat Up-4
จำนวนคนที่ต้องการในห้อง : 4+
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Chloe
เงื่อนไข : ได้ Combo 100 และเป็นอย่างน้อยที่สอง
เงื่อนไขสรุป : Combo-100+, ได้อย่างน้อยที่สอง (1st,2nd Place) <มี 4 คนในห้อง>
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 58,59
58. ลื่นไหลร่างกายด้วยใจเป็นจังหวะ
สตอรี่ก่อนหน้า : 57
จำนวนรอบที่ต้องการ : 5
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 2600,1300
โหมด : Beat Up-6(8)
จำนวนคนที่ต้องการในห้อง : –
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Chloe
เงื่อนไข : ได้ Combo 200 และคะแนนมากกว่า 200,000
เงื่อนไขสรุป : Combo-200+, Score-200000+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : – 
59. ไม่มีความลับอีกต่อไป!
สตอรี่ก่อนหน้า : 57
จำนวนรอบที่ต้องการ : 5
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 6400,3200
โหมด : Club Dance-4
จำนวนคนที่ต้องการในห้อง : – (แต่ต้องการผู้เล่นครบห้อง)
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Chloe
เงื่อนไข : ได้หัวใจ 3 ดวงขึ้นไป และไม่มี Bad
เงื่อนไขสรุป : Hearts-3+, Bad-0
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 60
60. ความลับของ Crazy Queen
สตอรี่ก่อนหน้า : 59
จำนวนรอบที่ต้องการ : 10
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 8400,4200
โหมด : Club Dance-8
จำนวนคนที่ต้องการในห้อง : – (แต่ต้องการผู้เล่นครบห้อง)
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Chloe
เงื่อนไข : ได้หัวใจ 4 ดวงขึ้นไป และ Finish Move ได้ 2 รอบ
เงื่อนไขสรุป : Hearts-4+, FM-2+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 61
61. ชัยชนะสุดยอด
สตอรี่ก่อนหน้า : 60
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 2400,1200
โหมด : เดี่ยว Crazy Dance-4 – เพลง : Destiny 132bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Chloe>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Chloe
เงื่อนไข : คะแนนมากกว่า 400,000
เงื่อนไขสรุป : Score-400000+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 62
62. เต้นแล้วหลงไหล
สตอรี่ก่อนหน้า : 61
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 3200,1600
โหมด : ทีม Crazy Dance-4 – เพลง : Dream Machine 125bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 3 <Chloe>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Chloe
เงื่อนไข : ทีมชนะ
เงื่อนไขสรุป : ทีมชนะ (1st Team Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 63
63. คนขี้ขลาด
สตอรี่ก่อนหน้า : 62
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 1600,800
โหมด : ทีม Dance Competition-8 – เพลง : In the Groove 130bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 3 <Chloe>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Chloe
เงื่อนไข : ทีมชนะ
เงื่อนไขสรุป : ทีมชนะ (1st Team Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 64
64. สันโดษ
สตอรี่ก่อนหน้า : 63
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 2400,1200
โหมด : เดี่ยว Dance Competition – เพลง : Roller Coast 125bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Chloe>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Chloe
เงื่อนไข : คะแนนมากกว่า 400,000
เงื่อนไขสรุป : Score-400000+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 65,67
65. ดูฉันเต้นสิ!
สตอรี่ก่อนหน้า : 64
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 4000,2000
โหมด : เดี่ยว Dance Competition-8 – เพลง : Cant Let You Go 145bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Alamana>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Alamana
เงื่อนไข : เต้น โดยไม่มี Bad และ Miss
เงื่อนไขสรุป : Bad-0, Miss-0
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 66
66. ดูฉันเต้นสิ! 2
สตอรี่ก่อนหน้า : 65
จำนวนรอบที่ต้องการ : 5
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 4000,2000
โหมด : เดี่ยว Dance Advance
จำนวนคนที่ต้องการในห้อง : 5+
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Alamana
เงื่อนไข : เต้น เป็นที่หนึ่ง
เงื่อนไขสรุป : ได้ที่หนึ่ง (1st Place) <มี 5 คนในห้อง>
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : – 
67. แสงในฝัน
สตอรี่ก่อนหน้า : 64
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 6400,3200
โหมด : เดี่ยว Crazy Dance-8 – เพลง : Queen of Dancing 135bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Crazy Queen>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Crazy Queen
เงื่อนไข : เต้น เป็นที่หนึ่ง
เงื่อนไขสรุป : ได้ที่หนึ่ง (1st Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 68
68. คนปกครองคนใหม่
สตอรี่ก่อนหน้า : 67
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 7200,3600
โหมด : เดี่ยว Crazy Dance-8 – เพลง : Queen of Dancing 135bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 5 <Barbie,Chloe,Scotch,Diego,Rain>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Diego
เงื่อนไข : เต้น เป็นที่หนึ่ง
เงื่อนไขสรุป : ได้ที่หนึ่ง (1st Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 69,71
69. เชื่อก็เป็นจริงได้
สตอรี่ก่อนหน้า : 68
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 3200,1600
โหมด : เดี่ยว Dance Competition – เพลง : Driving at Night 140bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Trinity>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Trinity
เงื่อนไข : ทำการ x4 (Perfect ติดกัน 5 ครั้ง)
เงื่อนไขสรุป : Combo-4+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 70
70. จริงเรื่อยไปแม้ใครไม่เชื่อ
สตอรี่ก่อนหน้า : 69
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 5600,2800
โหมด : ทีม Dance Competition-8 – เพลง : Canon 2007 105bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 5 <Trinity>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Trinity
เงื่อนไข : ทีมชนะ
เงื่อนไขสรุป : ทีมชนะ (1st Team Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : – 
71. พักในธรรมชาติ
สตอรี่ก่อนหน้า : 68
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 2400,1200
โหมด : เดี่ยว Dance Competition – เพลง : Dance Fish 130bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Alamana>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Alamana
เงื่อนไข : คะแนนมากกว่า 200,000
เงื่อนไขสรุป : Score-200000+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 72
72. ไปด้วยกันอีกครั้ง
สตอรี่ก่อนหน้า : 71
จำนวนรอบที่ต้องการ : 5
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 5600,2800
โหมด : เดี่ยว Dance Advance
จำนวนคนที่ต้องการในห้อง : 5+
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Barbie
เงื่อนไข : Finish Move ได้ 2 รอบ
เงื่อนไขสรุป : FM-2+ <มี 5 คนในห้อง>
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 73,74
73. บริการจัดให้
สตอรี่ก่อนหน้า : 72
จำนวนรอบที่ต้องการ : 5
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 7200,3600
โหมด : เดี่ยว Crazy Dance-8
จำนวนคนที่ต้องการในห้อง : –
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Barbie
เงื่อนไข : ทำการ Perfect มากกว่า 20
เงื่อนไขสรุป : Perfect-20+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : – 
74. ดีจ๊ะ~ Barbie
สตอรี่ก่อนหน้า : 72
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 4800,2400
โหมด : เดี่ยว Dance Competition – เพลง : Euro 2005 138bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Barbie>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Barbie
เงื่อนไข : เต้น เป็นที่หนึ่ง
เงื่อนไขสรุป : ได้ที่หนึ่ง (1st Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 75
75. หนุ่มรักโรแมนติก Chloe
สตอรี่ก่อนหน้า : 74
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 4000,2000
โหมด : เดี่ยว Dance Competition-8 – เพลง : Go Go 150bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Chloe>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Chloe
เงื่อนไข : เต้น เป็นที่หนึ่ง
เงื่อนไขสรุป : ได้ที่หนึ่ง (1st Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 76
76. ผู้น่ายกย่อง Scotch
สตอรี่ก่อนหน้า : 75
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 3200,1600
โหมด : เดี่ยว Dance Advance – เพลง : Digital Soul 102bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Scotch>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Scotch
เงื่อนไข : เต้น เป็นที่หนึ่ง
เงื่อนไขสรุป : ได้ที่หนึ่ง (1st Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 77
77. นักทำนาย Pluto
สตอรี่ก่อนหน้า : 76
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 7200,3600
โหมด : เดี่ยว Crazy Dance-4 – เพลง : Canon Groove 105bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Pluto>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Pluto
เงื่อนไข : เต้น เป็นที่หนึ่ง
เงื่อนไขสรุป : ได้ที่หนึ่ง (1st Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 78
78. It’s Raining ~!!
สตอรี่ก่อนหน้า : 77
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 4000,2000
โหมด : เดี่ยว Crazy Dance-8 – เพลง : Chinese Lady 118bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Rain>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Rain
เงื่อนไข : เต้น เป็นที่หนึ่ง
เงื่อนไขสรุป : ได้ที่หนึ่ง (1st Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 79
79. ผู้เยียวยาหัวใจ Ferina
สตอรี่ก่อนหน้า : 78
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 6400,3200
โหมด : เดี่ยว Crazy Dance-4 – เพลง : 3254 Techno Party 142bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Ferina>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Ferina
เงื่อนไข : เต้น เป็นที่หนึ่ง
เงื่อนไขสรุป : ได้ที่หนึ่ง (1st Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 80
80. ชายสมบูรณ์แบบ Diego
สตอรี่ก่อนหน้า : 79
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 8000,4000
โหมด : เดี่ยว Crazy Dance-8 – เพลง : Heavy Metal Syndrome 145bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Diego>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Diego
เงื่อนไข : เต้น เป็นที่หนึ่ง
เงื่อนไขสรุป : ได้ที่หนึ่ง (1st Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 81
81. ร่วมการแข่งถ้วยฮอลคัพ
สตอรี่ก่อนหน้า : 80
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 2400,1200
โหมด : เดี่ยว Dance Competition – เพลง : Night 128bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 5
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Brendon
เงื่อนไข : เต้น เป็นที่หนึ่ง
เงื่อนไขสรุป : ได้ที่หนึ่ง (1st Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 82
82. ต้องแข่งฮอลคัพล่ะ รอบที่หนึ่ง
สตอรี่ก่อนหน้า : 81
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 3200,1600
โหมด : เดี่ยว Dance Competition – เพลง : B Soul Funk 104bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 5 <Ray>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Ray
เงื่อนไข : เต้น เป็นที่หนึ่ง
เงื่อนไขสรุป : ได้ที่หนึ่ง (1st Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 83
83. เพื่อฮอลคัพนะจ๊ะ รอบที่สอง
สตอรี่ก่อนหน้า : 82
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 3600,1800
โหมด : เดี่ยว Dance Competition – เพลง : Mov Mov 107bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 5 <DJ Irwan>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : DJ Irwan
เงื่อนไข : เต้น โดยไม่มี Bad และ Miss และได้อย่างน้อยที่สาม
เงื่อนไขสรุป : Bad-0, Miss-0, ได้อย่างน้อยที่สาม (1st,2nd,3rd Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 84
84. การแข่งฮอลคัพ รอบที่สาม
สตอรี่ก่อนหน้า : 83
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 4000,2000
โหมด : เดี่ยว Dance Competition – เพลง : Catch 120bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 5 <Evan>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Evan
เงื่อนไข : เต้น เป็นที่หนึ่ง และทำการ x4 (Perfect ติดกัน 5 ครั้ง)
เงื่อนไขสรุป : ได้ที่หนึ่ง (1st Place), Combo-4+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 85
85. Barbie ถูกลักพาตัว!
สตอรี่ก่อนหน้า : 84
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 4400,2200
โหมด : ทีม Dance Competition – เพลง : Christmas Party 130bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 3 <Chloe>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Ron
เงื่อนไข : ทีมชนะ
เงื่อนไขสรุป : ทีมชนะ (1st Team Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 86,88
86. ประชันต่อ Ron!
สตอรี่ก่อนหน้า : 85
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 4800,2400
โหมด : เดี่ยว Dance Competition-8 – เพลง : Canon 2007 105bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Ron>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Ron
เงื่อนไข : เต้น โดยไม่มี Bad และ Miss และคะแนนมากกว่า 400,000
เงื่อนไขสรุป : Bad-0, Miss-0, Score-400000+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 87
87. สร้างพลังเพื่อนร่วมทาง
สตอรี่ก่อนหน้า : 86
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 5200,3600 (ขั้นสุดท้ายตันที่: 950,450)
โหมด : เดี่ยว Dance Competition-8 – เพลง : Beautiful 122bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 5 <Diego,Rain,Barbie,Pluto,Chloe>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Diego
เงื่อนไข : เต้น โดยไม่มี Bad และ Miss
เงื่อนไขสรุป : Bad-0, Miss-0
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : – 
88. ฮอลคัพ อีกแล้ว รอบที่หนึ่ง
สตอรี่ก่อนหน้า : 85
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 6400,3200
โหมด : เดี่ยว Dance Competition-8 – เพลง : Who Who 109bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 5 <Mike>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Mike
เงื่อนไข : คะแนนมากกว่า 300,000 และได้อย่างน้อยที่สาม
เงื่อนไขสรุป : Score-300000+, ได้อย่างน้อยที่สาม (1st,2nd,3rd Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 89,91
89. ชายประหลาดน่าค้นหา
สตอรี่ก่อนหน้า : 88
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 5200,2600
โหมด : เดี่ยว Dance Competition-8 – เพลง : Yo! DJ! 135bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Zedius>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Zedius
เงื่อนไข : เต้น โดยไม่มี Bad และ Miss และคะแนนมากกว่า 300,000
เงื่อนไขสรุป : Bad-0, Miss-0, Score-300000+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 90
90. ตามหา Zedius
สตอรี่ก่อนหน้า : 89
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 5600,2800
โหมด : เดี่ยว Dance Advance – เพลง : 3254 Techno Party 142bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Zedius>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Zedius
เงื่อนไข : เต้น โดยไม่มี Bad และ Miss และคะแนนมากกว่า 500,000
เงื่อนไขสรุป : Bad-0, Miss-0, Score-500000+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : – 
91. ฮอลคัพ อีกแล้ว รอบที่สอง
สตอรี่ก่อนหน้า : 88
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 6800,3400
โหมด : ทีม Dance Competition – เพลง : Dance Dance 132bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 5 <Cobby>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Cobby
เงื่อนไข : เต้น โดยไม่มี Bad และ Miss และทีมชนะ
เงื่อนไขสรุป : Bad-0, Miss-0, ทีมชนะ (1st Team Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 92,94
92. พักซะ คิดว่านาน
สตอรี่ก่อนหน้า : 91
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 5600,2800
โหมด : เดี่ยว Dance Competition-8 – เพลง : Beat City 120bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 2 <Barbie,Chloe>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Barbie
เงื่อนไข : เต้น โดยไม่มี Bad และ Miss
เงื่อนไขสรุป : Bad-0, Miss-0
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 93
93. พบกับ Kim สมาชิกเครซี่ทีม
สตอรี่ก่อนหน้า : 92
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 6000,3000
โหมด : เดี่ยว Dance Advance – เพลง : Go Go 150bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Kim>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Kim
เงื่อนไข : ทำการ x4 (Perfect ติดกัน 5 ครั้ง) และคะแนนมากกว่า 400,000
เงื่อนไขสรุป : Combo-4+, Score-400000+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : – 
94. ฮอลคัพ อีกแล้ว รอบที่สาม
สตอรี่ก่อนหน้า : 91
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 7200,3600
โหมด : ทีม Dance Competition-8 – เพลง : Swan Lake 118bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 5 <Posei>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Posei
เงื่อนไข : ทีมชนะ
เงื่อนไขสรุป : ทีมชนะ (1st Team Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 95,97
95. สู้สมาชิกเครซี่ทีมครั้งที่ 1
สตอรี่ก่อนหน้า : 94
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 6000,3000
โหมด : เดี่ยว Dance Advance – เพลง : DJ Euro Mix 140bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Cheap>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Cheap
เงื่อนไข : เต้น โดยไม่มี Bad และ Miss
เงื่อนไขสรุป : Bad-0, Miss-0
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 96
96. สู้สมาชิกเครซี่ทีมครั้งที่ 2
สตอรี่ก่อนหน้า : 95
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 6400,3200
โหมด : เดี่ยว Dance Advance – เพลง : Get On The Floor 140bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <ChuWu>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : ChuWu
เงื่อนไข : ทำการ x3 (Perfect ติดกัน 4 ครั้ง) คะแนนมากกว่า 400,000 และทำการ Perfect มากกว่า 10
เงื่อนไขสรุป : Combo-3+, Score-400000+, Perfect-10+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : – 
97. รอบรองสุดท้ายก่อนการแข่งฮอลคัพ
สตอรี่ก่อนหน้า : 94
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 7200,3600
โหมด : ทีม Crazy Dance-4 – เพลง : Can Can 150bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 3 <Brandon>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Brandon
เงื่อนไข : ทีมชนะ
เงื่อนไขสรุป : ทีมชนะ (1st Team Place)
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 98
98. รอบสุดท้ายของการแข่งฮอลคัพ
สตอรี่ก่อนหน้า : 97
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 7600,3800
โหมด : เดี่ยว Crazy Dance-4 – เพลง : Disco World 124bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Expensive>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Expensive
เงื่อนไข : เต้น คะแนนมากกว่า 400,000 และทำการ Perfect มากกว่า 10
เงื่อนไขสรุป : Score-400000+, Perfect-10+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 99
99. ประชันต่อ Crazy Queen
สตอรี่ก่อนหน้า : 98
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 8000,4000
โหมด : เดี่ยว Crazy Dance-8 – เพลง : Cant Let You Go 145bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 1 <Crazy Queen>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Crazy Queen
เงื่อนไข : เต้น โดยไม่มี Cool และ Bad และคะแนนมากกว่า 600,000
เงื่อนไขสรุป : Cool-0, Bad-0, Score-600000+
สตอรี่ต่อไปที่เปิด : 100
100. ลาก่อน..เมือง Audition
สตอรี่ก่อนหน้า : 99
รางวัล DEN,EXP ขั้นแรก : 8400,4200
โหมด : เดี่ยว Crazy Dance-4 – เพลง : No Space 138bpm
จำนวน NPC ในห้อง : 5 <Barbie,Diego,Rain,Pluto,Chloe>
ชื่อ NPC หน้าเรื่องราว : Barbie
เงื่อนไข : เต้น โดยไม่มี Bad และ Miss
เงื่อนไขสรุป : Bad-0, Miss-0__________________________________________________________________________________

Story Medals ของ EPISODE 1
เนื้อหา Story Mode EPISODE 1 (เควส E1)
E1 สีเทา > เนื้อเรื่องที่ 1-20 สำเร็จ
เนื้อหา Story Mode EPISODE 1 (เควส E1)
E1 สีฟ้า > เนื้อเรื่องที่ 1-40 สำเร็จ

เนื้อหา Story Mode EPISODE 1 (เควส E1)
E1 สีทอง > เนื้อเรื่องที่ 1-60 สำเร็จ

เนื้อหา Story Mode EPISODE 1 (เควส E1)
E1 สีส้ม > เนื้อเรื่องที่ 1-80 สำเร็จ

เนื้อหา Story Mode EPISODE 1 (เควส E1)

E1 สีชมพู > เนื้อเรื่องที่ 1-100 สำเร็จ