เลเวล 1-160 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร

18307

เลเวลแต่ละเลเวล exp ของที่ได้รับ มาดูกันเลยจ้า

Grade Title Level EXP Item
Novice Clumsy Dancer 1 0 N/A
Novice Clumsy Dancer 2 220 Hair (7days) (Random HOT Item)
Novice Clumsy Dancer 3 1260 Jacket (7days) (Random HOT Item)
Novice Clumsy Dancer 4 3480 Shoes (7days) (Random HOT Item)
Novice Clumsy Dancer 5 7140 Leg (7days) (Random HOT Item)
Beginner Newbie Dancer 6 12500 Costume Avatar (7days) 2 types (Random)+Premium Messinger Plus(30days)
Beginner Newbie Dancer 7 19695 Costume Avatar (7days) 3 types (Random)
Beginner Newbie Dancer 8 29000 Costume Avatar (7days) 4 types (Random)
Beginner Newbie Dancer 9 40500 Costume Avatar (7days) 5 types (Random)
Beginner Newbie Dancer 10 54500 Costume Avatar (7days) 6 types (Random)
Intermediate Street Dancer 11 71000 EXPx2 Item+Pet (30days) (Random)
Intermediate Street Dancer 12 90000 EXPx2 Item+ Magic Lamp (7days)
Intermediate Street Dancer 13 112000 EXPx2 Item+ Magic Lamp (7days)
Intermediate Street Dancer 14 137000 EXPx2 Item+ DJ Booth(7days) (Random)
Intermediate Street Dancer 15 165000 EXPx2 Item+ Magic Lamp (7days)
Intermediate Club Dancer 16 196000 EXPx2 Item+ Magic Lamp (7days)
Intermediate Club Dancer 17 230500 EXPx2 Item+Pet (30days) (Random)
Intermediate Club Dancer 18 268500 EXPx2 Item+ Magic Lamp (7days)
Intermediate Club Dancer 19 310000 EXPx2 Item+ Magic Lamp (7days)
Intermediate Club Dancer 20 354500 EXPx2 Item+ DJ Booth(7days) (Random)
Advanced Amateur Dancer 21 403500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Amateur Dancer 22 456000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Amateur Dancer 23 512000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Amateur Dancer 24 572500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Amateur Dancer 25 637000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Backup Dancer 26 705500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Backup Dancer 27 778000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Backup Dancer 28 855500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Backup Dancer 29 937000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Backup Dancer 30 1023000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Main Dancer 31 1113500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Main Dancer 32 1208500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Main Dancer 33 1308500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Main Dancer 34 1413500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Main Dancer 35 1523000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Pro Dancer 36 1638000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Pro Dancer 37 1757500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Pro Dancer 38 1882500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Pro Dancer 39 2012000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Pro Dancer 40 2147500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Dance Master 41 2288000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Dance Master 42 2434000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Dance Master 43 2585000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Dance Master 44 2742000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Dance Master 45 2904500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Dancing King/Queen 46 3072500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Dancing King/Queen 47 3246500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Dancing King/Queen 48 3426000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Dancing King/Queen 49 3611000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Dancing King/Queen 50 3802500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced World Star 51 4000000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced World Star 52 4300000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced World Star 53 4650000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced World Star 54 5000000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced World Star 55 5400000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Super Star 56 5850000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Super Star 57 6350000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Super Star 58 6900000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Super Star 59 7300000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Super Star 60 7850000 1 Magic Lamp (7days)
Super-Advanced Audition Master 61 8400000 Event Room Item+Exclusive Avatar
Super-Advanced Audition Master 62 9000000 Event Room Item
Super-Advanced Audition Master 63 9600000 Event Room Item
Super-Advanced Audition Master 64 10250000 Event Room Item
Super-Advanced Audition Master 65 10900000 Event Room Item
Super-Advanced Royal Master 66 11600000 Event Room Item
Super-Advanced Royal Master 67 12350000 Event Room Item
Super-Advanced Royal Master 68 13150000 Event Room Item
Super-Advanced Royal Master 69 14000000 Event Room Item
Super-Advanced Royal Master 70 14900000 Event Room Item
Super-Advanced Special Master 71 15850000 Event Room Item+Exclusive Avatar
Super-Advanced Special Master 72 16850000 Event Room Item
Super-Advanced Special Master 73 17850000 Event Room Item
Super-Advanced Special Master 74 18850000 Event Room Item
Super-Advanced Special Master 75 19850000 Event Room Item
Super-Advanced Elite Master 76 21850000 Event Room Item
Super-Advanced Elite Master 77 23850000 Event Room Item
Super-Advanced Elite Master 78 25850000 Event Room Item
Super-Advanced Elite Master 79 27850000 Event Room Item
Super-Advanced Elite Master 80 29850000 Event Room Item
Super-Advanced Grand Master 81 32850000 Event Room Item+Exclusive Avatar
Super-Advanced Grand Master 82 35850000 Event Room Item
Super-Advanced Grand Master 83 38850000 Event Room Item
Super-Advanced Grand Master 84 41850000 Event Room Item
Super-Advanced Grand Master 85 44850000 Event Room Item
Super-Advanced Master Legend 86 48850000 Event Room Item
Super-Advanced Master Legend 87 52850000 Event Room Item
Super-Advanced Master Legend 88 56850000 Event Room Item
Super-Advanced Master Legend 89 60850000 Event Room Item
Super-Advanced Master Legend 90 64850000 Event Room Item
Super-Advanced เลเวล 1-160 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 91 69850000 Event Room Item+Exclusive Avatar
Super-Advanced เลเวล 1-160 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 92 74850000 Event Room Item
Super-Advanced เลเวล 1-160 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 93 79850000 Event Room Item
Super-Advanced เลเวล 1-160 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 94 84850000 Event Room Item
Super-Advanced เลเวล 1-160 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 95 89850000 Event Room Item
Super-Advanced เลเวล 1-160 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 96 95850000 Event Room Item
Super-Advanced เลเวล 1-160 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 97 101850000 Event Room Item
Super-Advanced เลเวล 1-160 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 98 107850000 Event Room Item
Super-Advanced
เลเวล 1-160 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 99 113850000 Event Room Item+Exclusive Avatar/New Motion/Max Lv privilege
Super-Advanced
เลเวล 1-160 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 100 119850000 Event Room Item (7 Days), Maestro Baton (7 Days)

ส่วนชุด Exclusive Avatar ของเลเวล 61,71,81,91,99 สามารถดูรูปได้ที่นี่ครับ คลิก

Super-Advanced เลเวล 1-160 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 101 126850000 Event Room Item (7 Days),Accessories such as Maestro(7 Days)
Super-Advanced เลเวล 1-160 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 102 133850000 Event Room Item (7 Days)
Super-Advanced เลเวล 1-160 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 103 140850000 Event Room Item (7 Days)
Super-Advanced เลเวล 1-160 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 104 147850000 Event Room Item (7 Days)
Super-Advanced เลเวล 1-160 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 105 154850000 Event Room Item (7 Days), Maestro Baton (7 Days)
Super-Advanced 106 162850000
Super-Advanced 107 170850000
Super-Advanced 108 178850000
Super-Advanced 109 186850000
Super-Advanced 110 194850000
Super-Advanced 111 203850000
Super-Advanced 112 212850000
Super-Advanced 113 221850000
Super-Advanced 114 230850000
Super-Advanced 115 239850000
Super-Advanced 116 249850000
Super-Advanced 117 259850000
Super-Advanced 118 269850000
Super-Advanced 119 279850000
Super-Advanced 120 289850000
Super-Advanced 121 300850000
Super-Advanced 122 311850000
Super-Advanced 123 322850000
Super-Advanced 124 333850000
Super-Advanced 125 344850000
Super-Advanced 126 357850000
Super-Advanced 127 370850000
Super-Advanced 128 383850000
Super-Advanced 129 396850000
Super-Advanced 130 409850000
Super-Advanced 131 424850000
Super-Advanced 132 439850000
Super-Advanced 133 454850000
Super-Advanced 134 469850000
Super-Advanced 135 484850000
Super-Advanced 136 501850000
Super-Advanced 137 518850000
Super-Advanced 138 535850000
Super-Advanced
139 552850000
Super-Advanced
140 569850000
Super-Advanced 141 588850000
Super-Advanced 142 607850000
Super-Advanced 143 626850000
Super-Advanced 144 645850000
Super-Advanced 145 664850000
Super-Advanced 146 685850000
Super-Advanced 147 706850000
Super-Advanced 148 727850000
Super-Advanced
149 748850000
Super-Advanced
150 769850000
Super-Advanced เลเวล 1-160 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 151 792850000 Event Room Item (7 Days),Accessories such as Maestro(7 Days)
Super-Advanced เลเวล 1-160 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 152 815850000 Event Room Item (7 Days)
Super-Advanced เลเวล 1-160 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 153 838850000 Event Room Item (7 Days)
Super-Advanced เลเวล 1-160 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 154 861850000 Event Room Item (7 Days)
Super-Advanced เลเวล 1-160 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 155 884850000 Event Room Item (7 Days), Maestro Baton (7 Days)
Super-Advanced เลเวล 1-160 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 156 909850000 Event Room Item (7 Days),Accessories such as Maestro(7 Days)
Super-Advanced เลเวล 1-160 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 157 934850000 Event Room Item (7 Days))
Super-Advanced เลเวล 1-160 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 158 959850000 Event Room Item (7 Days)
Super-Advanced เลเวล 1-160 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 159 984850000 Event Room Item (7 Days)
Super-Advanced เลเวล 1-160 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 160 1009850000 Event Room Item (7 Days), Maestro Baton (7 Days)