เลเวล 1-170 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร

23765

เลเวลแต่ละเลเวล exp ของที่ได้รับ มาดูกันเลยจ้า

Grade Title Level EXP Item
Novice Clumsy Dancer 1 0 N/A
Novice Clumsy Dancer 2 220 Hair (7days) (Random HOT Item)
Novice Clumsy Dancer 3 1260 Jacket (7days) (Random HOT Item)
Novice Clumsy Dancer 4 3480 Shoes (7days) (Random HOT Item)
Novice Clumsy Dancer 5 7140 Leg (7days) (Random HOT Item)
Beginner Newbie Dancer 6 12500 Costume Avatar (7days) 2 types (Random)+Premium Messinger Plus(30days)
Beginner Newbie Dancer 7 19695 Costume Avatar (7days) 3 types (Random)
Beginner Newbie Dancer 8 29000 Costume Avatar (7days) 4 types (Random)
Beginner Newbie Dancer 9 40500 Costume Avatar (7days) 5 types (Random)
Beginner Newbie Dancer 10 54500 Costume Avatar (7days) 6 types (Random)
Intermediate Street Dancer 11 71000 EXPx2 Item+Pet (30days) (Random)
Intermediate Street Dancer 12 90000 EXPx2 Item+ Magic Lamp (7days)
Intermediate Street Dancer 13 112000 EXPx2 Item+ Magic Lamp (7days)
Intermediate Street Dancer 14 137000 EXPx2 Item+ DJ Booth(7days) (Random)
Intermediate Street Dancer 15 165000 EXPx2 Item+ Magic Lamp (7days)
Intermediate Club Dancer 16 196000 EXPx2 Item+ Magic Lamp (7days)
Intermediate Club Dancer 17 230500 EXPx2 Item+Pet (30days) (Random)
Intermediate Club Dancer 18 268500 EXPx2 Item+ Magic Lamp (7days)
Intermediate Club Dancer 19 310000 EXPx2 Item+ Magic Lamp (7days)
Intermediate Club Dancer 20 354500 EXPx2 Item+ DJ Booth(7days) (Random)
Advanced Amateur Dancer 21 403500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Amateur Dancer 22 456000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Amateur Dancer 23 512000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Amateur Dancer 24 572500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Amateur Dancer 25 637000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Backup Dancer 26 705500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Backup Dancer 27 778000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Backup Dancer 28 855500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Backup Dancer 29 937000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Backup Dancer 30 1023000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Main Dancer 31 1113500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Main Dancer 32 1208500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Main Dancer 33 1308500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Main Dancer 34 1413500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Main Dancer 35 1523000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Pro Dancer 36 1638000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Pro Dancer 37 1757500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Pro Dancer 38 1882500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Pro Dancer 39 2012000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Pro Dancer 40 2147500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Dance Master 41 2288000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Dance Master 42 2434000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Dance Master 43 2585000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Dance Master 44 2742000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Dance Master 45 2904500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Dancing King/Queen 46 3072500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Dancing King/Queen 47 3246500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Dancing King/Queen 48 3426000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Dancing King/Queen 49 3611000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Dancing King/Queen 50 3802500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced World Star 51 4000000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced World Star 52 4300000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced World Star 53 4650000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced World Star 54 5000000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced World Star 55 5400000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Super Star 56 5850000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Super Star 57 6350000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Super Star 58 6900000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Super Star 59 7300000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Super Star 60 7850000 1 Magic Lamp (7days)
Super-Advanced Audition Master 61 8400000 Event Room Item+Exclusive Avatar
Super-Advanced Audition Master 62 9000000 Event Room Item
Super-Advanced Audition Master 63 9600000 Event Room Item
Super-Advanced Audition Master 64 10250000 Event Room Item
Super-Advanced Audition Master 65 10900000 Event Room Item
Super-Advanced Royal Master 66 11600000 Event Room Item
Super-Advanced Royal Master 67 12350000 Event Room Item
Super-Advanced Royal Master 68 13150000 Event Room Item
Super-Advanced Royal Master 69 14000000 Event Room Item
Super-Advanced Royal Master 70 14900000 Event Room Item
Super-Advanced Special Master 71 15850000 Event Room Item+Exclusive Avatar
Super-Advanced Special Master 72 16850000 Event Room Item
Super-Advanced Special Master 73 17850000 Event Room Item
Super-Advanced Special Master 74 18850000 Event Room Item
Super-Advanced Special Master 75 19850000 Event Room Item
Super-Advanced Elite Master 76 21850000 Event Room Item
Super-Advanced Elite Master 77 23850000 Event Room Item
Super-Advanced Elite Master 78 25850000 Event Room Item
Super-Advanced Elite Master 79 27850000 Event Room Item
Super-Advanced Elite Master 80 29850000 Event Room Item
Super-Advanced Grand Master 81 32850000 Event Room Item+Exclusive Avatar
Super-Advanced Grand Master 82 35850000 Event Room Item
Super-Advanced Grand Master 83 38850000 Event Room Item
Super-Advanced Grand Master 84 41850000 Event Room Item
Super-Advanced Grand Master 85 44850000 Event Room Item
Super-Advanced Master Legend 86 48850000 Event Room Item
Super-Advanced Master Legend 87 52850000 Event Room Item
Super-Advanced Master Legend 88 56850000 Event Room Item
Super-Advanced Master Legend 89 60850000 Event Room Item
Super-Advanced Master Legend 90 64850000 Event Room Item
Super-Advanced เลเวล 1-170 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 91 69850000 Event Room Item+Exclusive Avatar
Super-Advanced เลเวล 1-170 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 92 74850000 Event Room Item
Super-Advanced เลเวล 1-170 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 93 79850000 Event Room Item
Super-Advanced เลเวล 1-170 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 94 84850000 Event Room Item
Super-Advanced เลเวล 1-170 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 95 89850000 Event Room Item
Super-Advanced เลเวล 1-170 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 96 95850000 Event Room Item
Super-Advanced เลเวล 1-170 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 97 101850000 Event Room Item
Super-Advanced เลเวล 1-170 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 98 107850000 Event Room Item
Super-Advanced
เลเวล 1-170 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 99 113850000 Event Room Item+Exclusive Avatar/New Motion/Max Lv privilege
Super-Advanced
เลเวล 1-170 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 100 119850000 Event Room Item (7 Days), Maestro Baton (7 Days)

ส่วนชุด Exclusive Avatar ของเลเวล 61,71,81,91,99 สามารถดูรูปได้ที่นี่ครับ คลิก

Super-Advanced เลเวล 1-170 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 101 126850000 Event Room Item (7 Days),Accessories such as Maestro(7 Days)
Super-Advanced เลเวล 1-170 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 102 133850000 Event Room Item (7 Days)
Super-Advanced เลเวล 1-170 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 103 140850000 Event Room Item (7 Days)
Super-Advanced เลเวล 1-170 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 104 147850000 Event Room Item (7 Days)
Super-Advanced เลเวล 1-170 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 105 154850000 Event Room Item (7 Days), Maestro Baton (7 Days)
Super-Advanced 106 162850000
Super-Advanced 107 170850000
Super-Advanced 108 178850000
Super-Advanced 109 186850000
Super-Advanced 110 194850000
Super-Advanced 111 203850000
Super-Advanced 112 212850000
Super-Advanced 113 221850000
Super-Advanced 114 230850000
Super-Advanced 115 239850000
Super-Advanced 116 249850000
Super-Advanced 117 259850000
Super-Advanced 118 269850000
Super-Advanced 119 279850000
Super-Advanced 120 289850000
Super-Advanced 121 300850000
Super-Advanced 122 311850000
Super-Advanced 123 322850000
Super-Advanced 124 333850000
Super-Advanced 125 344850000
Super-Advanced 126 357850000
Super-Advanced 127 370850000
Super-Advanced 128 383850000
Super-Advanced 129 396850000
Super-Advanced 130 409850000
Super-Advanced 131 424850000
Super-Advanced 132 439850000
Super-Advanced 133 454850000
Super-Advanced 134 469850000
Super-Advanced 135 484850000
Super-Advanced 136 501850000
Super-Advanced 137 518850000
Super-Advanced 138 535850000
Super-Advanced
139 552850000
Super-Advanced
140 569850000
Super-Advanced 141 588850000
Super-Advanced 142 607850000
Super-Advanced 143 626850000
Super-Advanced 144 645850000
Super-Advanced 145 664850000
Super-Advanced 146 685850000
Super-Advanced 147 706850000
Super-Advanced 148 727850000
Super-Advanced
149 748850000
Super-Advanced
150 769850000
Super-Advanced เลเวล 1-170 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 151 792850000 Event Room Item (7 Days),Accessories such as Maestro(7 Days)
Super-Advanced เลเวล 1-170 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 152 815850000 Event Room Item (7 Days)
Super-Advanced เลเวล 1-170 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 153 838850000 Event Room Item (7 Days)
Super-Advanced เลเวล 1-170 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 154 861850000 Event Room Item (7 Days)
Super-Advanced เลเวล 1-170 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 155 884850000 Event Room Item (7 Days), Maestro Baton (7 Days)
Super-Advanced เลเวล 1-170 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 156 909850000 Event Room Item (7 Days),Accessories such as Maestro(7 Days)
Super-Advanced เลเวล 1-170 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 157 934850000 Event Room Item (7 Days))
Super-Advanced เลเวล 1-170 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 158 959850000 Event Room Item (7 Days)
Super-Advanced เลเวล 1-170 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 159 984850000 Event Room Item (7 Days)
Super-Advanced เลเวล 1-170 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไร 160 1009850000 Event Room Item (7 Days), Maestro Baton (7 Days)

Level 161 – 170 ..

Grade Level EXP Item
G.Maestro
(rank 7)
161 1036850000 Evemt Room Item(7D), Maestro Back accessory(7D)
G.Maestro
(rank 7)
162 1063850000 Event Room Item(7D)
G.Maestro
(rank 7)
163 1090850000 Event Room Item(7D)
G.Maestro
(rank 7)
164 1117850000 Event Room Item(7D)
G.Maestro
(rank 7)
165 1144850000 Evemt Room Item(7D), Maestro Conducting Rod(7D)
G.Maestro
(rank 6)
166 1173850000 Evemt Room Item(7D), Maestro Back accessory(7D)
G.Maestro
(rank 6)
167 1202850000 Event Room Item(7D)
G.Maestro
(rank 6)
168 1231850000 Event Room Item(7D)
G.Maestro
(rank 6)
169 1260850000 Event Room Item(7D)
G.Maestro
(rank 6)
170 1289850000 Evemt Room Item(7D), Maestro Conducting Rod(7D)