Item ที่ได้จาก Couple Garden [ กล่อง , หัวใจ , ถุงเงิน ] สะสมได้รวมเท่าไหร่ ?

5253

Q : Item ที่ได้จาก Couple Garden [ กล่อง , หัวใจ , ถุงเงิน ] สะสมได้รวมเท่าไหร่ ?

A : สามารถสะสมได้รวมกัน 100 ชิ้น เท่านั้น

กรณีสะสมเกิน 100 ชิ้น ไม่กดรับก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ประจำสัปดาห์ หรือเกิดปัญหา Couple Garden เข้าไม่ได้

Item จะถูกลบออกไปโดยจะเหลือเพียง 100 ชิ้นแรกเท่านั้น

Item ที่ได้จาก Couple Garden [ กล่อง , หัวใจ , ถุงเงิน ] สะสมได้รวมเท่าไหร่ ?