การใช้งาน secret garden [ตอนที่ 1 ปลูกพืช]

13391

Secret Garden สวนสมุนไพรแห่งความลับ ตอนที่ 1

สำหรับระบบ secret garden นั้นมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะครับ โดยผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีทั้งน้ำยาสำหรับเร่งโตและชุดแรร์ที่ไม่มีให้เห็นตามปกติด้วยนะครับ

เรามาดูวิธีการปลูกกันเลยดีกว่าครับ

เริ่มแรกเลยกดเข้ามาที่ couple garden ตามปกติเลยนะครับ จากนั้นที่ด้านบนจะมีหัวข้อ secret garden ครับ

ขั้นตอนการปลูกจะเริ่มที่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ครับ โดยจะมีทั้งหมด 3 แบบ แต่ละแบบก็จะมีระยะเวลาการเติบโตและระยะเวลาที่ให้เก็บเกี่ยวไม่เท่ากันครับ

มีดังนี้ครับ 1.rosemary sprout มีระยะเวลาเติบโต 7 นาที ระยะเวลาเก็บเกี่ยวภายใน 4 นาที

2.rosemary sprout มีระยะเวลาเติบโต 23 นาที ระยะเวลาเก็บเกี่ยวภายใน 12 นาที

3.peppermint Sprout มีระยะเวลาเติบโต 127 นาที ระยะเวลาเก็บเกี่ยวภายใน 64 นาที

การใช้งาน secret garden [ตอนที่ 1 ปลูกพืช]  การใช้งาน secret garden [ตอนที่ 1 ปลูกพืช]  การใช้งาน secret garden [ตอนที่ 1 ปลูกพืช]

 เมื่อได้เมล็ดพันธุ์มาแล้วก็เริ่มลงมือปลูกกันเลยครับ โดยการนำเมล็ดพันธุ์ที่เลือกด้านบนมาปลูกแล้วทำการ รดน้ำ ใส่ปุ๋ย จากนั้นก็รอเก็บเกี่ยวครับ

การใช้งาน secret garden [ตอนที่ 1 ปลูกพืช]  การใช้งาน secret garden [ตอนที่ 1 ปลูกพืช]  การใช้งาน secret garden [ตอนที่ 1 ปลูกพืช]

 สังเกตที่ประกายของต้นไม้นะครับ ถ้ามีประกายแล้วนั่นคือพร้อมที่จะรอเวลาแล้วครับ

ในขั้นตอนต่อมาจะเป็นส่วนของการเก็บเกี่ยวครับ จากข้อมูลด้านบนจะเห็นว่า มีทั้งระยะเวลาในการเติบโตและเหี่ยวเฉาครับ

 การใช้งาน secret garden [ตอนที่ 1 ปลูกพืช]  การใช้งาน secret garden [ตอนที่ 1 ปลูกพืช]

 ภาพด้านซ้ายคือต้นไม้ที่พร้อมจะเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปครับ ส่วนด้านขวาเป็นต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาแล้วจะต้องตัดทิ้งเท่านั้นครับ

ง่ายๆแค่นี้เพื่อนๆก็จะมีสมุนไพรเอาไว้ใช้งานแล้วครับ ^^