วิธีการใช้งานไอเทม Love Potion

6271

วิธีการใช้งานไอเทม Love Potion

1. ซื้อได้จาก Cash Shop ของเกม Auditon ในราคา 3,000 @Cash

2. สามารถกดใช้ได้ 1 ครั้ง

3. สรรพคุณของ Love Potion จะทำให้สามารถมีคู่รักได้ โดยไม่จำกัดเงื่อนไขดังนี้

         3.1 ต้องมีตัวละคร เลเวล 6

         3.2 ต้องเต้นทำหัวใจให้ครบ 5 ดวง (ในโหมด Couple dance)

4. การใช้ไอเทม

         4.1 เล่นโหมด Couple dance โดยทำการจับคู่กับคนที่คุณอยากคู่ด้วย

         4.2 เมื่อเล่นจบเพลง ในหน้าแสดง Score จะมีปุ่ม ให้กดใช้ไอเทม Love Potion

*หมายเหตุ ไอเทม Love Potion ช่วยอำนวยความสะดวกในการยกระดับ สถานะเป็นคู่รักเท่านั้น ในการจะยกระดับเป็นคู่แต่งงาน จะต้องส่งจูบวันละ 1 ครั้งติดต่อกับ 5 วัน
และ จะต้องสอบการแต่งงานโดยใช้ไอเทม Widding Ticket